Свлачище откъсна село Китница, пратиха техника

Поройните дъждове нанесоха сериозни щети в района на ардинското село Китница, съобщи кметският наместник Сали Мюмюн. Свлачище е затворило пътя за селото по третокласен път Кобиляне – Долна Сполука. Жителите на селото със собствени средства и усилия се опитват да отворят пътя. За бедствието е уведомена Областна дирекция „Гражданска защита”. Зам.-кметът на община Ардино Изет Шабан съобщи, че са предприети незабавни мерки за предотвратяване на въздействието на природното бедствие. Изпратена е техника за падналата скална земна маса. К
омисия назначена от кмета на общината ще установи размерите на нанесените щети за кандидатстване пред Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане.
Кметският наместник Сали Мюмюн съобщи още, че е прекъснат и водопроводът за Горна Махала.

Гюнер ШЮКРИ
hard admin

*

Top