Сдружение „Аз искам да дишам“ иска прокурор за Славея Стоянова, пише протестно писмо до екоминистъра Искра Михайлова

Гражданско сдружение „Аз искам да дишам” настоява прокуратурата да се произнесе по внесена жалба за обгазяванията на Кърджали от ОЦК, когато изпълнителен директор на дружеството бе Славея Стоянова.
„Преди 2 години входирахме жалба в прокуратурата от името на „Аз искам да дишам”. Трима души подписаха жалбата, която бе внесена в Районна прокуратура в Кърджали.
Предадохме на хартиен носител данните от АИС “Студен кладенец” до 2008 година. До днес отговор няма”, заявиха от сдружението.
Реакцията на сдружението на майките в Кърджали, както още е популярна организацията, е провокирана от новината за предстоящото назначение на Славея Стоянова за директор на регионалната екоинспекция. В тази връзка майките са изпратили и писмо до министъра на околната среда и водите Искра Михайлова.
Вижте пълният текст на писмото
 
 
ДО МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 
 
                     УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,
 
 
                     Ние от сдружение “Аз искам да дишам”, изказваме възмущението си от евентуалното назначение на г-жа Славея Стоянова на поста директор на РИОСВ – Хасково. Имаме предвид, че същата е работила като изпълнителен директор в ОЦК  АД – Кърджали и по това време замърсяванията на град Кърджали и околностите многократно надхвърляха разрешените средномесечни и средногодишни норми. Недоумяваме как,  човек, упрекващ институцията РИОСВ в подаване на неверни данни и постоянно обжалване в съда на решенията й, ще бъде директор на институция, защитаваща екологията.
Надяваме се, че решението ще бъде преразгледано.
Ще следим развитието на въпроса и ако е необходимо ще предприемем действия, разрешени от закона.
 
Гражданско сдружение “Аз искам да дишам”
гр. Кърджали
02.08.2013г.
 
На снимката: Активистите на “Аз искам да дишам” организираха няколко протеста срещу обгазяванията на Кърджали и околните села от ОЦК
hard admin

*

Top