Сдружение поиска събеседването с кандидатите за Омбудсман да е при отворени врати

Сдружение „Инициатива „Обща памет“ в Кърджали поиска пълна прозрачност при избора на Омбудсман.
Писмото е адресирано до председателя на Общинския съвет в Кърджали Раиф Мустафа, председателя на временната комисия за избора на обществения посредник Мухитин Шабан, до самите кандидати за поста, а така също и до медиите.
Ще припомним, че групата на ДПС реши проблема с многото мераклии, като взе решение сегашният омбудсман Хакиф Емин да остане на работа още 17 месеца, след което щафетата да поеме бившият кмет на кърджали Расим Муса.
Предлагаме ви пълния текст на писмото на сдружението:
„ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Красимир Георгиев Димитров,
председател на Управителния съвет на Сдружение «Инициатива «Обща памет» гр. Кърджали
ОТНОСНО: Решение №221 от 14.09.2012 г. на Общински съвет гр. Кърджали
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН Р. МУСТАФА,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН М. ШАБАН,
Сдружение „Инициатива „Обща памет“, което представлявам, през 2007-2008 г. бе местен партньор на Фондация „Фонд за превенция на престъпността ИГА“ – Пазарджик при реализацията на проект „Да служи и подобрява”: Фасилитиране избора на местни обществени посредници”, финансиран от Фонда за демокрация на ООН.
Проектът проведе инициативи и мероприятия (социологически изследвания, обучения, популяризация, провеждане на информационни дни) в 12 града на страната – Пещера, Кърджали, Враца, Велинград, Сливен, Дупница, Септември, Сандански, Исперих и Видин, за популяризиране ролята и функциите на обществения посредник.
През м. септември 2008 г. (Решение №150 от 24.09.2008 г.) Общински съвет – Кърджали избра първия местен обществен посредник на Община Кърджали.
Институцията на МОП е публична, дейността му се финансира от публичните финанси на общинския бюджет, изпълняваните от нея функции касаят всеки един гражданин на община Кърджали (чл. 21а, ал. 2 от ЗМСМА „Общественият посредник съдейства за спазване правата и законните интереси на гражданите пред органите на местното самоуправление и местната администрация“). С оглед на това процедурата по избор на МОП трябва да бъде публична от стартирането й и до нейното приключване с избора в Общински съвет.
Правя предложение събеседването с кандидатите за МОП да се проведе при отворени врати в залата на Бизнесинкубатора (мястото за провеждане на сесиите на ОбС) в определена от Временната комисия по подбора на кандидатите за МОП дата и начален час.
Работата на институцията «МОП» изисква добрата комуникация с гражданите, медиите и цялата общественост. Публичната защита на концепциите на кандидатите за МОП е моментът, в който гражданите и медиите могат да зададат своите въпроси към хората, имащи амбицията да защитават правата и законните интереси на обикновения граждани пред Общинска администрация и Общински съвет гр. Кърджали.
Това е един от начините институцията «МОП» да бъде популяризирана, да стане по-разпознаваема, по-достъпна, общоприета от гражданите на община Кърджали, данъкоплатците, които финансират дейността на МОП“.

hard admin

*

Top