Сдружение „Родопи без граници”: Отворете проходите, довършете пътищата между България и Гърция

Сдружение „Родопи без граници” стартира петиция за подкрепа на свободното движение на стоки и хора между България и Гърция и довършването на предвидените проходи между двете страни. „Родопите е планина с богата и древна история, култура и традиции. Векове наред хората са живели заедно и са си помагали, това ги е съхранило и запазило и до ден днешен. За съжаление политиката, която се води през последните десетилетия не е довела до реално подобряване на живота на местното население, за създаването на условия за устойчиво развитие на планината, и запазване на културната идентичност на местната общност. Трудния достъп до много от градовете в района води до загуба на реални възможности за бизнес и инвестиции, като затрудненията при преминаването на границата между България и Гърция остава един неразрешен проблем за хората и от двете страни. Това, което се вижда в момента e едно трайно обезлюдяване на планината и прогонване на хората, чийто родословни корени са по-стари от вековните гори, които има планината”, се казва в мотивите на сдружението за петицията. От „Родопи без граници” настояват за отваряне на всички предвидени пропусквателни пунктове между двете държави, довършване на започнатите пътища от гръцка и българска страна, както и създаване на условия за нормален живот и общуване на местното население в пограничните райони на Родопите.

hard admin

*

Top