Себихан Мехмед: Здравето на европейците обосновано е приоритет, но в условията на криза Европейската комисия следва за запази и работните места в тютюнджийските райони!

„Като  кмет на община Крумовград, представляваща район с традиции в производството на тютюн, добре познавам процеса на отглеждане, производство и продажба на тютюн, както и неговите комплексни здравни, социални и икономически измерения. Подкрепям усилията на Европейската комисия да се справи с проблема “тютюнопушене” и вредата му върху човешкото здраве. Едновременно с това обаче, оценявам и последствията, и риска от упадъка на цели сектори от икономиката на страната ни, който поставя в риск прехраната на голяма част от гражданите й”, заяви кметът на Крумовград Себихан Мехмед по повод Директива на Европейската комисия за  производство, представяне и продажба на тютюневи и свързани с тях изделия, разглеждана на заседание на Комисията по природни ресурси днес.
„Общественото здраве обосновано е приоритет на Европейския съюз, но в условията на икономическа криза не по-малко важен приоритет следва да бъде запазването на работните места”, посочи г-жа Мехмед.
Тютюнопроизводството дава препитание на цели семейства, като в България около 200 хил.души са свързани с този поминък. Освен това,  тютюнопроизводството създава заетост в производството на тютюневи изделия, в снабдяването и продажбите.
„Известно е, че тютюнът се отглежда на нископродуктивни почви, неподходящи за отглеждане на други култури. Поради това в редица населени места няма алтернативи на тютюнопроизводството, в социален и икономически аспект.  Поради това, и в качеството ми на член на българската национална делегация в Комитета на регионите, изразявам безпокойство от идеята, заложена в Директивата на Европейската комисия, относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия, всички тютюневи изделия да са идентични по форма и вкус. Така предложената директива ще доведе до създаване на пазар, на който цената ще бъде единствения критерий за конкуриране, като по този начин продуктите ще поевтинеят, а това ще доведе до обедняване на целия сектор и ще постави в опасност отглеждането на качествен и следователно, по-скъп тютюн”, посочи кметът на Крумовград.
Себихан Мехмед подкрепя позицията на българската национална делегация в Комитета на регионите, че в Директивата на Европейската комисия трябва да бъде потърсен разумен баланс между загрижеността за здравето на европейските граждани и гарантирането на заетост и право на поминък на всички икономически сектори.
Според кмета на Крумовград, в европейските нормативни актове следва да бъдат отбелязани и подобаващо отразени специфичните особености и характеристики на отделните страни – членки и на различните региони в тях.
hard admin

*

Top