Себихан Мехмед: Много тютюнджии предпочитат да работят по нивите в Гърция заради по-високото заплащане, риганът е алтернатива

„Община Крумовград е голям тютюнопроизводителен район, неслучайно има и ориенталски тютюн сорт „Крумовград”. Сериозният спад в производството на тютюн започва след 2007 г., но особено осезаемо се усеща през последните 2-3 години. Причините са комплексни. Не само ниските изкупни цени спират родопчани, но много от младите заминават да работят във вътрешността на страната или в чужбина. Една част от хората предпочитат да работят по нивите и в Гърция заради по-високото заплащане”, твърди кметът на община Крумовград Себихан Мехмед.
Все още стопаните от високата яка – селата Токачка, Пашинци, Егрек, Аврен, Черничево, даже и Странджево, залагали на отглеждането на тази култура.
Община Крумовград е разположена на огромна територия – 840 кв. км с 80 населени места, което изисква огромна поддръжка. Сред проблемите са, че няма добре изградена инфраструктура до всички населени места, част от тях не са водоснабдени. Местните жители вярват, че преодоляването на икономическата изостаналост на определени региони, включително и Родопите, трябва да бъде приоритет номер едно за настоящото правителството. Ако повярват в своите възможности и богатството на българската земя, ако имат шанс за работа и развитие, младите хора могат да развият успешен собствен бизнес, смята кметът Себихан Мехмед.
Вижте интервю на кмета на Крумовград пред портала „Кмета Бг”:
– Г-жо Мехмед, през годините община Крумовград работи успешно по проекти на програмата за трансгранично развитие с Гърция. Кои от тях приключиха ?
– Да, по тази програма имаме два успешни проекта с Гърция. Първият е за  създаване „Зелен център” в село Аврен. Сградата на бившата здравна служба бе ремонтирана и сега там се помещава Центърът, който дава възможност на младежи от двете страни на границата да опознават природата и да трупат знания и умения как да я пазят. В рамките на едноседмичен престой за групи с деца между 5 и 18-годишна възраст се организират занимания по превенция при природни бедствия. Проектът се реализира в рамките на  Европейско териториално сътрудничество (ЕТС), Програма Гърция- България 2007-2013 г.
По втория „Лесно пътуване” бяхме партньори на град Банско. Чрез проекта търсехме начин да се подобри трансграничната достъпност между регионите чрез разработване на уеб-базирани инструменти, които предлагат мобилни услуги чрез използване на напреднали технологии, лесно достъпни за всички пътуващи като мобилни телефонни приложения, интернет и други.
– Сега продължава дейността по трети проект „Агролес”. Какво включва той?
– Ние поехме проекта от областна администрация Кърджали. Целта е да подпомогнем земеделските производители от общината в търсенето на алтернатива, както и използване и прилагане на съвременни технологии за насърчаване на добрите земеделски практики. Желанието ни е опитът да бъде  приложен от селското население в трансграничния регион  като се повиши и качеството на продуктите.
– Какви са очакваните резултати от него?
– Производството на тютюн от година на година намалява и затова правим опити за отглеждане на зеленчуци в подходящи места около Крумовград и Странджево. Освен със зеленчукопроизводство производителите от района на Крумовград се насочват и към отглеждане на бял риган, вече са раздадени семена на доста хора, но по този проект водеща е ролята на „Кърджали –табак”. Отглеждането на риган не може да измести изцяло традиционната култура тютюна, но може да  даде добри възможности за препитание и доходи на земеделците.
Целта на проекта също е икономическо подобрение на производството на растителни култури чрез намалената употреба на торове и вода. По този начин се свежда до минимум риска за околната среда особено по отношение на замърсяването с нитрати и замърсяване на подпочвените води чрез оптимизиране на агрохимически продукти.
– Какво още се предвижда по проекта „Агролес” ?
– Проектът предвижда доставка на един мултифункционален багер с 6 модула. Включено е изграждането на мрежа от 8 автоматични радиопредавателни метеорологични станции, които ще бъдат напълно оборудвани с всички метеорологични сензори плюс сензори за влага на почвата. Ще бъде създаден и офис с необходимата техника и доставен специален софтуер за събиране на информацията от станциите като самата информация / за количество валежи, влажност на въздуха, радиация на въздуха, скорост на вятъра и др./ ще бъде достъпна за всички земеделски производители от общината. Ще се дават и препоръки на стопаните да предприемат предварителни мерки срещу възможни болести по културите и пръскането им с препарати. Ще бъде създадена и лаборатория за анализ на почвата с необходимото оборудване. Обмисля се и създаване на условия за капково напояване в определени населени места. Наши консултанти са специалисти от Агрономическия  институт в Пловдив. В хода на проекта е предвидено обучение на земеделците в гръцката и българската зона относно работата с новите технологии и машини.
– Какви са пораженията от обилните дъждове и снеговалежи през март т. г. ?
– И при нас се активизираха свлачища, най – голямото е това между община Момчилград и Крумовград на главния път от Кърджали за Ивайловград. Притеснителното е, че свлачището расте. Вече са предприети мерки. Бе изграден 300 метров временен път, по който да минават колите и автобусите. Но цялостното решаване на проблема ще бъде по-продължително.
Другото свлачище, което се активизира през последните месеци, е регистрирано още от 1995 г. То е в Крумовград, кв. Изгрев и е потенциално опасно, защото има засегнати 3 къщи.
Има актуализирано свлачище и в района на селата Къклица и Девисилово. При отлагане на укрепителните дейности то може да затвори основен път, който свързва селата Малък Девисил, Голям Девисил, Егрек, Девисилица и останалите населени места от този граничен район с общинския център и вътрешността на страната.
 – На каква стойност са щетите ?
– Трудно е да се посочат цифри, но необходимият финансов ресурс няма да е никак малък. Заради снежното бедствия почти две трети от 250 км общинска пътна мрежа също бе засегната. Голяма част от нея е трошено –каменна настилка. За да я възстановим с наши средства започнахме  баластриране, за да имат хората нормален достъп.
Заради снежното бедствия  сериозно пострада и горския фонд, но там специалисти от ДГС Крумовград обобщават данните.
– Какви социални  услуги предоставя община Крумовград?
– Община Крумовград работи по проект „Предоставяне на интегрирани социални услуги за деца и родители”. Целевите групи са деца в риск от 0 до 7 години от уязвими етнически групи, такива, чиито родители са безработни или получават помощи, деца без личен лекар, с увреждания. Социалните услуги се извършват в масивна двуетажна сграда /бивша поликлиника/, която бе ремонтирана, модерно обзаведена и оборудвана със специализирана техника. Екипът от услугата „Интеграция на децата в детските градини” провежда срещи с колективите на  изградят умения за равен старт в училище, преодоляване на езиковата бариера.За бъдещите първокласници се организира лятно училище.
– Как се промени Крумовград през последните години?
– От няколко години една от най-големите атракции на Крумовград е фонтанът с водна каскада в обновения парк. Той се простира на повече от 20 дка площ и е любимо място за крумовградчани за отдих. Разположен е в централната зона на закритото военно поделение в града. Градската градина е с обновени алеи, с арка откъм основната пътна артерия в Крумовград, с лятна естрада, детска площадка и фитнес на открито. Изграден е с европейски средства. През последните години на бившите казармени терени е построена и новата автогара. Приоритет на общината е обновяване на детски градини и  училища. В момента се модернизира и спортната база в града и по-големите села.
24rodopi.com
hard admin

*

Top