Себихан Мехмед наложи уникално искане, „Дънди” прие: Водата от златното тепе – по-чиста от Крумовица

Водите от добива на злато на Ада тепе ще бъдат пречистени до такава степен, че ще бъдат по-чисти от тези в река Крумовица.

Това стана ясно на заседанието на Висшия експертен екологичен съвет (ВЕЕС) към Министерството на околната среда и водите.

Както вече 24rodopi писа, повторно одобрение получи екооценката на проекта за златодобив край Крумовград от ВЕЕС.

Кметът на Крумовград Себихан Мехмед представи сериозен пакет от искания в защита на региона и населението, настоявайки инвеститорът „Дънди прешъс метълс" да изпълни всяко от тях. Зам.-министърът на екологията Евдокия Манева също препоръча на дружеството да приеме сериозния пакет от изисквания на Общинска администрация-Крумовград.

В случай на заустване на води от Крумовица за нуждите на производството, те ще бъдат пречистени до качествата на питейната вода, гласи ангажиментът на „Дънди". В момента водата от Крумовица не става за пиене.

Една пречиствателна станция и два утаителя ще превърнат водата в годна за бутилиране, бе посочено на съвета.

„Дънди" ще почерпи вода от Крумовица еднократно. Когато е в период на пълноводие, ще се запълнят резервоарите . Това ще стане със специално разрешение от Басейнова дирекция. За процедурата ще бъдат приети ясно определени дебити, а Общинска администрация-Крумовград ще осъществява пълен мониторинг.

98 процента от водата ще бъде оборотна. Заустване в Крумовица ще има само в периоди на силни валежи и това отново ще става с разрешение на Басейнова дирекция и контрол на местната власт.

Докладът на оценката за въздействие върху околната среда на инвестиционно предложение на "Дънди Прешъс Металс" за добив и първична преработка на златосъдържащи руди от находище "Хан Крум" край Крумовград бе разгледан за втори път във вторник, след като екоминистър Нона Караджова върна предишното одобрително решение на ВЕЕС за ново обсъждане заради опасения на местните жители за замърсяване на водите. Този път Басейнова дирекция – Пловдив беше готова с оценка е препоръки, които да предпазват в по-голяма степен от замърсяване и недостиг на води Крумовградска община и особено кметствата Звънарка, Дъждовник и Овчари.

С преобладаващо мнозинство членовете на съвета са одобрили проекта, против са били Себихан Мехмед- кмет на Крумовград и кметовете на трите посочени села, така също и представител на една екологична организация. Предстои решение да вземе министър Нона Караджова.

„Имаме още претенции към Доклада на оценката за въздействие върху околната среда и водите, които сме внесли в писмен вид лично до министър Караджова. Настояваме за оценка на издръжливостта на съоръженията за складиране на минните отпадъци. Искаме да бъдат включени мерки, които да гарантират недопускане на аварии при работа, която може да активира свлачищни процеси и да се стигне до запушване на коритото на река Крумовица", заяви за "24х7 Родопи" Себихан Мехмед. Тя настоява и за оценка от експерти на министерството на здравеопазването.
По целия доклад на „Дънди Прешъс Металс" сме представили 4 страници изисквания, допълни тя. „Доволни сме от допълнителните гаранции от Басейнова дирекция, които липсваха при първото обсъждане. Трябва да сме наясно с водоползването и водовземането, както и как златодобивът ще се отрази на здравето на хората", аргументира се Мехмед.

В добива и преработката на добитата в находището руда "Дънди" планира да вложи над 130 млн. долара и да разкрие множество работни места в региона, където безработицата е около 25 процента.

Спасов

*

Top