Седмокласници се учиха да оказват първа помощ

Открит урок по първа помощ се проведе в кърджалийското СОУ „Отец Паисий”. Той бе организиран от Областния съвет на БЧК по инициатива на ръководството на училището. Доброволците от Младежкия авариен екип Иванина Коленцова и Златомира Петрова направиха демонстрация по оказване на първа долекарска помощ на човек изпаднал в безсъзнание, подход към пострадал и реанимация на дишането. Седмокласници бяха запознати с основните правила за действие и поведение по време на бедствие и с кратка история на движението на Червения кръст.
След ваканцията Младежкият червен кръст към СОУ „Отец Паисий” ще проведе редица обучения, които целят създаването на психосоциални ателиета. Програма “Партньори за социална промяна”, финансирана от фондация “Велукс”, има за цел да допринесе за преодоляване на предизвикателствата, пред които се изправят децата на България. Работата в СОУ „ Отец Паисий” ще бъде насочена към две възрастови групи: начален и гимназиален курс на обучение. 

hard admin

*

Top