Села в Момчилградско с промяна на устройствения план заради новото строителство на пътя към Маказа

Агенция „Пътна инфраструктура” съобщава, че на 25 юли – четвъртък, от 10,00 часа, в сградата на Общинска администрация Момчилград, ще проведе обществено обсъждане на подробен устройствен план за обекти:

–  Път „Кърджали – Маказа” – ново строителство и пътна връзка”Фотиново” – преоткосиране. Засяга землищата на с.Балабаново, с.Върхари, с.Седларе, с.Садовица, с.Загорско и с. Птичар;

–  Път„Кърджали – Маказа”и Пътна връзка”Фотиново” – реконструкция на водопроводи. Засяга землищата на с.Балабаново, с.Седларе, с.Загорско, и с. Птичар;

–  Нови пътни връзки и мерки за укрепване , отводняване и стабилизиране на пътни участъци с проблемни геотехнически и хидрогеоложки условия , удължаване на мост над река Върбица, за обект път „Кърджали-Маказа” и пътна връзка „Фотиново”. Засяга землищата на  с. Балабаново, с Върхари,с.Седлари, с.Садовица и с. Загорско.

hard admin

*

Top