Селски кметове тръгват от врата на врата с апел „Нека да намалим обема на боклука, да пестим пари!“

Стартира кампания на селски кметове „Не изхвърляйте отпадъци! Скъпо е, нека да пестим общински пари”. Те ще обикалят от къща на къща, за да убеждават населението, че трябва да намалят обема на боклука.

Това стана ясно на среща на управата в Ардино със селските кметове.

Кметът на Ардино Ресми Мурад припомни на селските управници Постановление №207 от 16.09.2010година за определяне на размера  и реда за отчисленията по чл. 71 Е от Закона за управление на отпадъците, съгласно което общините трябва да внасят допълнителна такса „депо” за всеки тон битов отпадък. Той отбеляза, че през последните две години тази такса е била много малка, а през настоящата ще бъде 15 лева на тон. „За един камион с 10 тона отпадък, за да го изсипе в регионалното депо в Кърджали ще плащаме вече 150 лева такса, както и всички разходи за транспорт, заплати, за съдове и техника”,  уточни кметът. Той подчерта, че трябва да се направят кампании сред хората, за да се намали обемът на битовите отпадъци, които ще се извозват до регионалното депо. Призова да не се изхвърлят строителни отпадъци в контейнерите за смет. Ако икономисваме тези средства, ще имаме възможност да предоставим други услуги на гражданите, заяви Ресми Мурад.

hard admin

One Comment;

*

Top