Скандално име в проектокабинета „Орешарски“! Вижте кой кой е от министрите, един е роден в Кърджали

Калин Тихолов е сред най-скандалните министри от новия кабинет на Пламен Орешарски. Министърът на инвестиционното проектиране бе сочен като основният виновник за застрояването на дюните и терени край Несебър, пише Блиц. Тихолов е и човекът, изготвил подробен устройствен план, автор е и на актуализацията на общия устройствен план на Царево, предизвикала протести на еколози. Негов е и планът на Бургас, както и проекти на големи строителни фирми. В автобиографията си Тихолов е посочил: “От 1981 до 1985г. съм работил като проектант в ИПП “Туристпроект”, междувременно от 1983 до 1985г. бях хоноруван преподавател във ВИАС – катедра “Интериор и дизайн за архитектурата”. През 1986г. след спечелване на конкурс съм назначен за асистент към същата катедра. От 1987 съм старши, а от 1989г. съм главен асистент. През 1994г. съм гост преподавател в архитектурния факултет на университета в Щутгарт, Германия. През 2002г. защитавам докторска дисертация и ми е присъдено звание “доктор на архитектурните науки”, от 2003г. съм хабилитиран като доцент, а от ноември 2011 съм избран за професор към катедра “Интериор и дизайн за архитектурата” в УАСГ. През 2008г. съм избран за ръководител на катедра
“Интериор и дизайн за архитектурата”. Тихолов е посочил и някои от своите публикации в различни издания за дизайн и архитектура. Сред тях са: “Камината в европейската жилищна архитектура”, “Малките кафенета”, “Нов ресторант в старинния Несебър”. В портфолиото си новият министър е записал още, че негово дело е и интериорът в дома на Камен Воденичаров. По проект на Калин Тихолов е започнат и строежът на административен комплекс на “Мултигруп” в гр. Бургас. През 1994 г, както и комплекс “Тамплиер” в Банско.
Справка в търговския регистър показва, че Калин Тихолов участва като собственик в 15 дружества и се води управител в 9.
Сред съдружниците му са Младен Мутафчийски, както и един от основателите на ВИС Антон Вергилов Боянов.
 
“Избраните кандидати в новото правителство на Пламен Орешарски са изявени професионалисти всеки в областта си”, това коментира в по време на на заседанието на Националния съвет на БСП Сергей Станишев. Премиерът също заяви, че в избора си за кабинет се е водил не от партийните пристрастия, а по-скоро от това кой от кандидатите какво е доказал до момента. Ето и официалното представяне на новите министри:
 
1. ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ – министър председател
 
2. ЗИНАИДА ЗЛАТАНОВА – заместник министър-председател по еврофондовете и министър на правосъдието
Зинаида Златанова е ръководител на представителството на ЕК в България от 2008 до 2013 г. Преди това от 2001 г. до 2007 г. тя е директор на дирекция по въпросите на ЕС в Министерския съвет. Има опит като началник на отдел европейска интеграция в Министерството на околната среда и водите. Магистър по право. Владее английски, немски и руски.
 
3. ПЕТЪР ЧОБАНОВ – министър на финансите
Доц. д-р Петър Чобанов е преподавател по международни финанси в Университета за национално и световно стопанство, катедра „Финанси”. От май 2009 г. до юни 2010 г. той е председател на Комисията за финансов надзор. От октомври 2005 г. до май 2009 г. е изпълнителен директор на Агенцията за икономически анализи и прогнози. Като такъв се е занимавал с изработване на независими и обективни макроикономически анализи и прогнози, макрорамка на държавния бюджет и симулации на алтернативни икономически политики. Като изпълнителен директор на Агенцията Петър Чобанов е участвал лично в създаването на стратегическите програмни документи на Република България, в т.ч. Конвергентната програма, Националната програма за реформи, Националната стратегическа референтна рамка. Преди това е главен експерт в БНБ, където разработва анализи и регулярни тримесечни стратегии за управление на международните валутни резерви. Има редица публикации. Владее английски и руски език.
 
4. ДРАГОМИР СТОЙНЕВ – министър на икономиката и енергетиката
Доц. д-р Драгомир Стойнев е избран за народен представител в 42-рото НС. В 41-то НС е председател на постоянната комисия по труда и социалната политика. От 2007 г. до 2009 г. е икономически съветник на министър-председателя на Р България. Магистър по икономика от Университет Париж 1 Пантеон – Сорбона, Париж, Франция. Обучения и кмалификации: по разработване и оценка на обществени политики във Висшето училище по публична администрация (ENA), Франция, по модернизация на държавната администрация на персоналния мениджмънт във Федералната академия по публична администрация, Германия и по Глобално икономическо сътрудничество и възстановяване към Департамента за държавния бюджет за образование и културни дейности, Програма на Института за международно обучение (IIE), Вашингтон, САЩ. Владее френски, английски и руски.
 
5. ИСКРА МИХАЙЛОВА – министър на околната среда и водите
Искра Михайлова е избрана за народен представител в 42-рото НС. От 2009 г. до 2013 г. е депутат и председател на постоянната комисия но околна среда и води в НС. Като заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството (2005-2009 г.), тя е ръководител на управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие”. Владее английски и руски език.
 
6. ДЕСИСЛАВА ТЕРЗИЕВА – министър на регионалното развитие
От 2011 г. досега Десислава Терзиева е директор на дирекция „Стратегическо развитие и координация” в Министерския съвет. Преди това оглавява дирекцията „Европейска координация и международно сътрудничество” в Министерството на държавната администрация и административната реформа. Има опит и като директор на дирекция „Национална транспортна политика” в Министерството на транспорта и съобщенията. От 1991 до 2001 г. заема различни позиции в МРРБ. Магистър по право. Владее английски, френски и руски език.
 
7. КАЛИН ТИХОЛОВ – министър на инвестиционните проекти
От 2003 до 2012 г. проф. д-р Калин Тихолов е заместник-декан по учебната част на архитектурния факултет, УАСГ. Той е ръководител на катедра „Интериор и дизайн за архитектурата”. Доктор на архитектурните науки. Владее немски и руски език.
 
8. ХАСАН АДЕМОВ – министър на труда и социалната политика
Д-р Хасан Адемов е избран за народен представител в 42-рото НС. Председател на Комисията по труда и социалната политика в 40-тото НС, заместник-председател на същата комисия в 41-то НС. Лекар. Владее турски и руски език.
 
9. ПЕТЪР СТОЯНОВИЧ – министър на културата
Д-р Петър Стоянович е доктор на философията и магистър по история на Университета във Виена, Австрия. Завършил е Немската гимназия в София. Бил е Парламентарен секретар и Началник на кабинета на министъра на външните работи (1998-2001). Международен секретар на СДС (2001-2003), политически секретар и председател на „Движение Гергьовден” (2004-2009). От 2009 г. е журналист, автор на научна литература и колумнист на вестник „Преса”. Владее английски, немски и руски език. Баща на две деца. Хоби: подводен риболов, лов, кулинарство.
 
10. АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА – министър на образованието
Проф. д-р Анелия Клисарова, д-р на науките, е избрана за народен представител в 42-то НС от Варна. От 2003 г. досега е началник на „Център за образна диагностика и лъчелечение” в МБАЛ „Св. Марина”, Варна. Тя е два мандата ректор на Медицински университет – Варна. Завършва Медицинския университет във Варна, специалност „Медицинска радиология”. Магистър по здравен мениджмънт. Има редица обучения, специализации и курсове по нуклеарна медицина. Доктор хонорис кауза на Университета “Овидиус” – Констанца, Румъния, доктор хонорис кауза на Одеския медицински университет – Украйна, Златен медал „Алберт Швайцер” – Полска академия на науките.
 
11. ТАНЯ АНДРЕЕВА – министър на здравеопазването
Д-р Таня Андреева е изпълнителен директор на ІІ СБГАЛ „Шейново” ЕАД. Била е председател на Съвета на директорите на ІІ СБГАЛ „Шейново” и на ІV МБАЛ ЕАД. Завършва Медицинския факултет към Медицинския университет в София, специалност „Акушерство и гинекология.” Магистър по „Здравен мениджмънт” в Медицинския университет, София и по „Управление на човешките ресурси” в Нов български университет. Владее френски и руски език. Омъжена с едно дете.
 
12. МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА – министър на младежта и спорта
Проф. Марияна Георгиева е професор по български език (когнитивни и синтактични измерения на езика); общо и сравнително езикознание, доктор по филология, доктор на филологическите науки. Професор в ИБЕ „Проф. Л. Андрейчин” при БАН, професор в УНИБИТ. От 2001 г. до 2010 г. е директор на дирекция „Студенти, докторанти и специализанти” в Министерството на образованието, младежта и науката. Била е преподавател в Бургаския свободен университет.
 
13. ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ – министър на вътрешните работи
От 2012 г. до май 2013 г. д-р Цветлин Йовчев е Началник на кабинета на Президента на Р България. Съветник в МС (2011-2012). Председател на ДАНС (2009-2011). Има дълъг опит в Националната служба за сигурност (1993-2007) – на всички ръководни длъжности. Завършва Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” във Варна. Магистър по икономика на СУ „Св. Климент Охридски” и „Еразмус юнивърсити”, Ротердам. Владее английски и руски език.
 
14. АНГЕЛ НАЙДЕНОВ – министър на отбраната
Ангел Найденов е избран за народен представител в 42-то НС. Депутат в 37-то, 38-то, 39-то, 40-то и 41-то НС. През 2009 и 2010 г. е член на Комисията по външна политика и отбрана, от 2009 г. е зам. председател на Комисията по външна политика и отбрана и член на постоянно действаща подкомисия, която осъществява парламентарен контрол върху дейността на Националната разузнавателна служба, Националната служба за охрана и служба „Военна информация” към Министерство на отбраната. Бивш кмет на Димитровград. Бивш областен управител на Хасково. Завършва висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров”, Варна, специалност „инженер – навигатор”.
 
15. КРИСТИАН ВИГЕНИН – министър на външните работи
От 2009 г. досега Кристиан Вигенин е член на Европейския парламент, 7-ми парламентарен мандат. Член е на комисията по външни отношения, координатор на групата на социалистите и демократите в комисията. Заместник-председател е на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. От 2006 до 2009 г. е член на Европейския парламент, 6-ти парламентарен мандат. Народен представител в 40-то НС на Р България. Завършва УНСС, София, специалности „Макроикономика” и „Международни отношения”. Владее английски, немски, френски и руски.
 
16. ДИМИТЪР ГРЕКОВ – министър на земеделието и храните
Проф. Димитър Греков е втори мандат ректор на Аграрния университет в Пловдив. Доктор на селскостопанските науки. Заместник-председател на бизнес-научен съвет към МЗХ в момента. Владее английски и руски език.
 
17. ДАНАИЛ ПАПАЗОВ – министър на транспорта

Данаил Папазов е изпълнителен директор на „Пристанище Варна” ЕАД от 2001 г. досега. Магистър, специалност „Корабоводене” на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров”, Варна. Професионална диплома по мениджмънт, стопанско управление, Нов български университет. Владее английски и руски.

hard admin

*

Top