Славейковци отново в Къщата за създаване на знания

В двудневна транснационална среща в град Билбао, Испания, участваха преподавателят по английски език Цветана Димитрова и компютърният специалист Гроздан Грозев от СОУ „Петко Рачов Славейков” в Кърджали.
Срещата бе шеста поред в рамките на продължаващия вече две години проект, в който участва и най-голямото училище в Южна България, наречен OpenInn2.0: A Knowledge Generating House and e-Assessment Model (в превод “Къща за създаване на знания и модел за електронна оценка”). Проектът е финансиран от Европейската комисия, по програма „Учене през целия живот” 2007-2013, трансверсална програма КА3, а реализацията му ще продължи още половина година. Предишните срещи на голямото партньорство, състоящо се от 9 организации от 8 държави, се проведоха съответно в Словакия, Португалия, Италия, Унгария и Дания. Целта на проектните срещи е координацията на работата по проекта, евентуални корекции в задачите на всеки партньор, съгласуване на действията и привеждане на дейностите според сроковете и условията, заложени в амбициозния проект.
По време на срещата представителите на всеки партньор изложиха в презентация напредъка си до момента. Част от работните пакети, които са крайни продукти от проекта, вече са готови и съдържанието им е преминало одобрението от Европейската комисия. Преведени са на националните езици на партньорите и вече са в портала OpenInn, в сайта www.openinn.eu. Една от задачите на българския партньор е провеждането на пилотните изпитвания на портала. Ще бъдат организирани групи от ученици и учители, с които да се проведат предстартовите уроци, от които да се направят заключенията и анализите до каква степен обхватната информация достига до потребителите и отговоря на целите на проекта. Разработените работни пакети са предназначени за хора, които слабо боравят с ИКТ технологиите, които са на средно ниво и които са напреднали потребители. Освен това примерите в тях са насочени към обучаващи се и преподаватели в различни сфери на образованието – средно, професионално, висше и неформално /образование за възрастни/. Приносът на всеки партньор към документацията е според вида на организацията, която представлява.
Най-непосредствената задача за славейковци е и издаването на албум-справочник с информация, предоставена от всички партньори.
През месец март следващата година предстои последната проектна среща в гр. Бремен, Германия. Там ще се проведе заключителната конференция в местния изследователски университет ВІВА /партньор по проекта/, в която освен учители от СОУ “П. Р. Славейков” по всяка вероятност ще бъдат поканени да участват и ученици.

hard admin

*

Top