„Славейков” с Център за Кеймбридж сертификати

Международно валидни сертификати за владеене на английски език ще получават успешните випускници на подготвителен център, който ще бъде базиран в СОУ „Петко Рачов Славейков” в Кърджали. Това са документи, валидни безсрочно в цял свят, получателят може да ползва своя сертификат цял живот. Дълъг е списъкът от университетите в Европа и Америка, които признават документа. Притежаването му дава от 70 до 140 точки в UCAS (система за кандидатстване във висши учебни заведения във Великобритания), поясни пред ученици в „Славейков” г-жа Светла Мавродиева – представител на Cambridge ESOL за България. В своята презентация тя разясни редица детайли, които са важни за учениците, заинтерeсовани за получаване на сертификат за различните нива на владеене на английски език.

Новите възможности бяха оповестени на отделни срещи с учениците от всички степени. Езиковата подготовка в СОУ „Петко Рачов Славейков” е все по-широко застъпена. На практика горният курс с по четири езикови паралелки във всеки клас се превърна вече в гимназия за преподаване на английски език.

Международните сертификати на Кеймбридж се издават вече повече от 100 години. Последната година над 4 милиона са кандидатствали от цял свят за престижния документ.

hard admin

*

Top