Следят ни и по Интернет

  • Ще събират данни за времето, в което сме в мрежата, за изпращача и получателя на всяко съобщение

МВР ще знае по всяко време на денонощието кога сме били в интернет, на кого сме пращали имейл или съобщение, както и с кого сме говорили по телефона, използвайки глобалната мрежа. Това става ясно от публикувана в “Държавен вестник” съвместна наредба на вътрешното министерство и на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения (ДАИТС).
Според наредбата всички телефонни оператори и интернет-доставчици са длъжни да осигурят на МВР “пасивен технически достъп чрез компютърен терминал” до съхраняваните данни. Това означава министерството да има достъп без човешка намеса и без самият оператор да знае, че някой отвън следи данните, обясняват експерти. Телефонните оператори вече са осигурили такъв достъп, тъй като и досега в законите имаше такова изискване. Те съхраняват данни за това от кой номер е дошло повикването, от коя клетка, ако обаждането е от мобилен телефон, колко време е продължил разговорът.
Новото е, че обхватът се разширява и с тотално следене на интернет, което ще започне от 15 март догодина. Информацията трябва да се съхранява от операторите в продължение на 12 месеца. Това изискване е записано в директива на Европейската комисия от 2005 г. и новия Закон за електронните съобщения. Целта е да се предотвратяват и разследват сериозни престъпления и тероризъм.
Наредбата изисква всяка година до 31 март операторите да дават отчет на министъра на вътрешните работи колко пъти са предоставяли събраните данни на компетентните органи – прокуратура, следствие, спецслужби и др., колко пъти не са могли да го направят и по какви причини. Тази информация ще се праща и на Европейската комисия. НЖ

hard admin

*

Top