След обучение по проект: Бисер Николов връчи дипломи на 30 хотелиери

Областният управител на Кърджали Бисер Николов връчи удостоверения за успешно обучение на повече от 30 хотелиери и представители на туристически агенции от област Кърджали. Те се включиха в обучението за професионалисти, част от дейностите по проекта “Съвместна туристическа инициатива/JTI-TARGET”, в който Областна администрация Кърджали е бенефициент в партньорство с областните администрации в Смолян,  Хасково и регион Източна Македония и Тракия в Република Гърция. Той е одобрен за финансиране по Оперативна програма за европейско териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013″.
„Беше много полезно за нас, благодарим за възможността да участваме и да коментираме проблеми и ситуации в туризма с хабилитирани преподаватели”, коментираха участниците. Те обясниха, че и създадените по време на обучението контакти ще им помагат в бизнеса.
Проф. Георги Сомов, доц. Десислава Алексова, проф. Любел Христов и доц. д-р Златка Григорова изнесоха лекции в рамките на четири модула в областния център по теми свързани с технологията на обслужване и начините за осъществяване на маркетинг и реклама в туризма. Обучението завърши с практическо занятие в Дивечовъдния  участък „Студен кладенец” и в Природозащитния център в Маджарово. 
hard admin

*

Top