След преглед на 95 души в РЗИ: 7 са с остеопороза, 59 – с остеопения

В Регионалната здравна инспекция в Кърджали се проведе скрининг за измерване на костна плътност. Всички, включили се в него граждани, попълниха и Едноминутния тест на Международната фондация по остеопороза за определяне на личния си риск от заболяването.
Бяха прегледани общо 95 души, като от тях се оказаха с остеопороза 7 и 59 – с остеопения. Останалите 29 от прегледаните са с нормална костна плътност. Всички, които имаха тези медицински показания, бяха консултирани от д-р Димитър Ковачев – председател на Районната колегия на общопрактикуващите лекари и д-р Валентин Колев – специалист по хранене и диететика в РЗИ.
Кампанията „Овладейте фрактурите“ в Кърджали, организирана от Министерството на здравеопазването, Асоциация „Жени без остеопороза”, РЗИ – Кърджали и Районната колегия на БЛС, е под егидата на областния управител на област Кърджали г-жа Иванка Таушанова.
При посещението си в РЗИ днес, тя разговаря с хората и подчерта, че профилактиката е в основата на доброто лично здраве. Г-жа Таушанова разговаря и с д-р Димитър Ковачев, който изрази мнение, че има още какво да се направи по профилактичната дейност в област Кърджали. За това имат дял и общопрактикуващите лекари, които тук са в недостиг.
В разговора си с областния управител г-жа Иванка Таушанова директорът на РЗИ доц.д-р Жени Стайкова подчерта, че данните от провежданите през 2010-2011 година скрининги показват необходимостта от комплексно въздействие за ограничаване на остеопорозния и фрактурен риск, което може да бъде осъществено чрез интегрален мултидисциплинарен подход към проблема, както и с дейности за обучение на три нива – лекари, пациенти и общественост, за постигане на реални резултати в превенцията, преди настъпване на първата фрактура, намаляване инвалидизирането и смъртността от това заболяване.

Съвети за изграждане и поддържане на здравии кости:
• Осигурете си достатъчен калциев прием
• Поддържайте достатъчен прием на витамин Д
• Хранете се балансирано.
• Поддържайте здравословно тегло
• Ежедневно упражнявайте подходяща за възрастта си физическа
активност
• Оценете своя риск
• Избягвайте тютюнопушенето
• Не злоупотребявайте с алкохол
• Приемайте умерени количества сол и кофеин

Независимо от факта, че остеопорозата е широко разпространена и се разраства, добрата информираност и превантивните мерки могат да намалят човешките, социалните и икономическите щети причинени от заболяването.

hard admin

*

Top