След серия от срещи по квартали, съветниците на БСП в Кърджали пишат Досие на проблемите в града край Арда

По повод Деня на българската община -12 октомври, общинските съветници на БСП проведоха редица срещи във всички райони на град Кърджали на тема : ” Неотложни проблеми , свързани с развитието на квартала и града.” Това се казва в съобщение на ОбС на БСП в Кърджали.
В един откровен диалог с гражданите се очертаха и поставиха проблеми и искания като: хигиенизиране и поддържане на улиците, детските площадки и зелените площи; улично осветление; чистота на водата за пиене; незаконни строежи /гаражи/; поддържане и възстановяване на спортните съоръжения; обявяване на местата за поставяне на некролози, обяви , съобщения.
Общинските съветници представиха своята дейност в ОбС – Кърджали, както и отговориха обстойно на редицата болезнени въпроси. Поеха ангажимента , че всички направени предложения ще бъдат обобщени по местоживеене, систематизирани по важност и актуалност, след което ще се предоставят за разрешаване от компетентните органи, кметска администрация и Общинския съвет.
След месец, на изнесени приемни, гражданите ще получат информация кои въпроси са решени изцяло, кои частично, на кои от тях предстои изпълнение и какви пречки съществуват.
hard admin

*

Top