След 25:24 и установени груби нарушения, съдът касира изборите в Дъждовник

Административният съд в Кърджали обяви за недействителен избора за кмет на кметство Дъждовник. Това е единственото от 18-те дела, което се печели от жалбоподателя. По останалите съдът потвърди решенията на Общинските избирателни комисии.
Както 24rodopi.com писа, на първи тур в Дъждовник Самет Сабахтин Мустафа от ГЕРБ получи 25 гласа, а Севгюл Шукри Исмаил от ДПС – 24. Последна жалба от страната на ДПС.
На 21 септември партия ГЕРБ е регистрирала в Общинската избирателна комисия (ОИК) в Крумовград за кандидат-кмет на Дъждовник Самет Сабахтин Мустафа. Ден по-късно партия ДПС също е регистрила кандидат в Дъждовник – Севгюл Шукри Исмаил.
На проведените на 25 октомври избори за кандидата на ГЕРБ са подадени 25 действителни гласа, а за издигнатия от ДПС – 24, от общо 51 гласували избиратели.
В жалбата на ДПС се твърди, че са допуснати множество нарушения на изборния процес, които имат за последица недействителност на проведения избор за кмет на кметство Дъждовник.
От разпита на членовете на Секционната избирателна комисия (СИК) съдът установява, че след приключване на изборния ден и преброяване на подадените бюлетини е констатирано, че има 51 подадени бюлетини. След справка с избирателния списък се установило, че 49 избиратели от Дъждовник са упражнили правото си на глас в проведените избори за кмет на кметство Дъждовник. След установените разминавания в броя на лицата, гласували според данните от избирателния списък, и броя на съдържащите се в изборната кутия 51 подадени бюлетини, двама от членовете на СИК – С.М.А. и А. А. В., признали, че са гласували за кмет на Дъждовник. При така установените факти СИК взела решение подадените от тези лица 2 гласа да се обявят за недействителни и те били вписани в протокола на секционната избирателна комисия като подадени 2 недействителни бюлетини.
От обясненията на членовете на СИК, в частност на заявилите, че са гласували неправомерно – С.М. и А.В., не може да се разбере защо само те са гласували за кмет на кметство Дъждовник, а не и останалите двама членове на СИК, вписани под черта на избирателния списък. Дори да се вземат предвид показанията на С.М. и А.В., както и обяснението им, че единият е гласувал за ПП „ДПС”, а другият – за ПП „Герб”, от това не следва, че техните гласове само на това основание следва да се определят като недействителни, като се разпределят по един недействителен глас ( бюлетина) за ПП „ ДПС”, съответно – ПП „ Герб”, както е процедирала СИК, посочва в мотивите си съдът.
В обобщение на изложеното относно упражнения вот от С.М. и А.В., в избора за кмет на Дъждовник съдът приема, че двете лица, тъй като не са отговаряли на изискванията на чл.396, ал.1 от Изборния кодекс (ИК) не е следвало да бъдат допуснати да гласуват. Действията, извършени от СИК след проверка на бюлетините в изборната кутия и лицата, гласували според избирателния списък на изборна секция Дъждовник, са в противоречие с разпоредбите на ИК. Те не отразяват и действителния вот в избирателната секция, защото не може да се установи волята на избирателите с право на глас по чл.396, ал.1 от ИК. Тъй като разликата между избрания за кмет кандидат и заинтересованата страна е само един глас, съдът намира, че констатираното нарушение при проведените избори на 25 октомври е съществено. От изложеното следва, че жалбата е основателна, а оспореното решение на ОИК – Крумовград, с което е обявен резултата от изборите за кмет на кметство Дъждовник е незаконосъобразно и изборът за кмет на кметство следва да се обяви за недействителен, гласи решението на съда.
Решението може да се обжалва в 7-дневен срок пред Върховния административен съд.
24rodopi.com
hard admin

*

Top