Сменят мрамора на площада в Ивайловград

"Диана МАРКОВА
Основен ремонт на централния градски площад ще прави община Ивайловград. Стойността на проекта е за близо 200 хил. лв. и ще се финансира от Програма “Красива България”. Половината от средствата трябва да бъдат отделени от общинския бюджет. Ще бъде подменена старата настилка, предстоят ремонти на шадравана, на уличното и парковото осветление.
Площадът е изграден през 1971 г. и до сега са правени само козметични ремонти. Състоянието на шадравана е много лошо. Цялата отводнителна и ВиК част е за смяна, трябва хидроизолация, демонтиране на лошата настилка. Ще бъде възстановено и съществуващото някога цветно осветление на шадравана.
Това е третият проект, който програма “Красива България” финансира в Ивайловград. По други два градската баня бе преустроена в музей и бе ремонтирана стара възрожденска къща, в която има етнографска сбирка.

информация: в. Нов Живот

hard admin

*

Top