Сметната палата: Бисер Николов не е декларирал дяловете на съпругата си в две фирми

Сметната палата констатира несъответствия в 152 декларации, подадени пред публичния регистър през 2013 г., в това число и на областния управител на Кърджали, съобщиха от ведомството.
В списъците на Сметната палата фигурират имената на министри, зам.-министри, депутати, прокурори, съдии, директори, кметове, зам.-кметове, следователи. Периодът обхваща ноември 2012 – декември 2013 г.
За периода 15 ноември 2012 г. до 1 декември 2013 г. несъответствие има в декларацията на областния управител на Кърджали Бисер Николов – подал встъпителна декларация през 2013 г. Не е декларирал данни за съпругата-притежавани дялове в дружествата: “Николо-74” ООД и “КА и Ванел” ЕООД със седалища гр. Кърджали.
Сметната палата публикува заключенията за несъответствие, които са констатирани при проверката на декларациите, подадени в публичния регистър през 2013 г. от лицата, заемащи висши държавни длъжности по Закона за публичност на имуществото на лицата, заемащи висши държавни и други длъжности.
Проверени са ежегодните декларации, подадени през 2013 г., както и встъпителните и финалните декларации, подадени до 1 декември 2013 г. Сметната палата публикува констатираните несъответствия в два отделни списъка – за ежегодни декларации, и за встъпителни и финални декларации. Несъответствия са констатирани в 84 ежегодни декларации и в 68 встъпителни и финални декларации, или общо в 152 декларации на лица, заемащи висши държавни длъжности.
hard admin

*

Top