Социалният мини комплекс във „Веселчане“ е готов, министър Терзиева ще го инспектира на 4-ти февруари

Готови са 3-те центъра за настаняване от семеен тип и защитеното жилище в кърджалийския квартал „Веселчане”. В близките дни официално ще бъде обявен финалът на най-големия социален проект на община Кърджали – „Дом за всяко дете”.

Очаква се на 4 февруари строителният министър Десислава Терзиева да инспектира обекта.
По проекта са изградени и предстои да бъдат въведени в експлоатация три Центъра за настаняване от семеен тип с обща разгърната площ – 1 495,73 кв.м и едно Защитено жилище с разгърната площ – 394,08 кв.метра, съобщи ръководителят на проекта инж. Васил Бобеков. Договорени са доставката и монтажа на оборудване и обзавеждане на трите Центъра за настаняване от семеен тип и Защитеното жилище, като към момента се завършва производството на мебелите и се очаква в срок до средата на месец февруари да приключи и тази дейност. Сключени са предварителните договори с доставчиците на ел.енергия и ВиК услуги и предстои присъединяването на сградите към съответните мрежи. Ще се разкрият и 4 бр. телефонни постове. Всички сгради разполагат със сигнално-охранителни и пожаро известителни инсталации. Трите центъра за настаняване от семеен тип и защитеното жилище са изградени по Договор за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011/054, сключен на 20.03.2012 г. с МРРБ, с продължителност 24 месеца и край на проекта съответно на 19.03.2014 год.

Инж.Бобеков разясни още, че концепцията на проекта „Дом за всяко дете” включва изграждането в град Кърджали на три нови центъра за настаняване от семеен тип за по 12 деца и едно защитено жилище за 8 младежи, съобразени с функционалните изисквания и стандарти за изграждане на материална база за настаняване на деца и младежи с увреждания, съчетано с доставка и монтаж на оборудване, съобразно нуждите на ползвателите.

hard admin

*

Top