Спести 2 евро в Словения, глобиха го 587 лева у дома

Европейци сме, няма отърване – дори за еднодневна винетка!


Кърджалиец бе засечен без пътна винетка в далечна Словения, прибра се спокоен, че няма да плати глоба, но две години по-късно в родния край отнесе тежка санкция – 586 лева и 75 стотинки.

Нашенецът решил да спести 2 евро и не платил винетната такса за шофиране по магистрала А2 на 31 януари 2011 година. Нарушението е констатирано в 09.32 часа на станция Hrusica. А. А. бил с личния си автомобил.

Регистрираният на адрес на кърджалийския булевард „България” А. А. трябва да плати в следващите дни по сметка на Националната агенция по приходите 586 лева и 75 стотинки по силата на съдебно решение, което признава решението на Митническа служба Мурска Собота, Република Словения. В удостоверението нарушението е описано като: „Нарушение на предписанията, които установяват начина на плащане на пътна такса в Република Словения”.

Производството по делото в съда в Кърджали се движи по реда на Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции.

Постъпило е писмо с изх. № 99-М-50/13 от 05.04.2013 г. на Министерство на правосъдието, с което на съда е изпратено по компетентност удостоверение, издадено въз основа на решение за налагане на финансова санкция, постановено от Митническа служба Мурска Собота, Република Словения по отношение на А. А. от Кърджали. Сочи се в писмото, че финансовата санкция, наложена с решението, се изразява в налагане на задължение за заплащане на сумата от 300 (триста) евро. Към писмото е приложено удостоверение по чл.4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции.

Нарушителят не се явил на делото в Кърджали.

Данъчните власти ще издирят А. А., за ди изпълнят решението на съда.

hard admin

*

Top