Специализираният съд: Зико и Пъли не са заплашвали турския бизнесмен с мафиоти от София, не са искали да го унищожат

Братята Зико и Пъли са невинни по обвинението за рекет. За решението на Специализирания Наказателен съд съобщи първи 24rodopi.com.
Преди година Хикмет М. – Пъли, и Зеки М. – Зико, на 41 и 42 години, бяха арестувани в кафенето на бензиностанция ОМВ в Кърджали след сигнал, че рекетирали турски бизнесмен.
От 42-годишния турски бизнесмен Ф.Х. двамата поискали сумата от 6000 евро. Тя трябвало да откупи „правото” му на бизнес в района на Източните Родопи. Турчинът тъкмо приключил сделка за износ на животни от региона в посока южната ни съседка на стойност 400 000 евро.
Вижте решението на съда:
Признава подсъдимия Х.М.А.,  български гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан, за невинен в това, че в периода от време от началото на м. септември 2012 г. до 26.09.2012 г. по време на срещи, провеждани в гр. Кърджали и в гр. Момчилград, с цел да набави за себе си и за З.М.А. имотна облага – сумата от 6000 евро, заедно със З.М.А. да е принудил Ф.Х. чрез заплашване ( да му е казал, че ако не даде исканата сума, мафиоти от София ще дойдат на адреса, на който живее и че с него и семейството му ще станат лоши неща, че Ф.Х. ще „изчезне”, ще го унищожат, ще убият него и семейството му, да не се бави с парите, защото животът му е в опасност), да извърши нещо противно на волята му – да заплати парична сума в размер на 6000 евро, с левова равностойност от 11 734,98 лева (единадесет хиляди седемстотин тридесет и четири лева и деветдесет и осем стотинки), и с това на 26.09.2012 г. да му е причинил имотна вреда в размер на 500 евро, представляваща част от исканата сума, с левова равностойност 977,92 лева (деветстотин седемдесет и седем лева и деветдесет и две стотинки), като деянието да е придружено със заплаха за убийство (Х.М.А. да е заплашил Ф.Х., че ако не даде исканата сума, ще го унищожат, ще убият него и семейството му) и да е извършено от две лица – от Х.М.А. и от З.М.А., поради което и на основание  чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА изцяло по повдигнатото му обвинение за престъпление по чл. 214, ал. 2, т. 1 вр. с ал. 1 вр. с чл. 213а, ал. 2, т. 1, пр. 1 и т. 4, пр. 2 НК.
Признава подсъдимия З.М.А. българин, български гражданин, със средно-специално образование, неженен, неосъждан, за невинен в това, че в периода от време от началото на м. септември 2012 г. до 26.09.2012 г. по време на срещи, провеждани в гр. Кърджали и в гр. Момчилград, с цел да набави за себе си и за Х.М.А. имотна облага – сумата от 6000 евро, заедно с Х.М.А. да е принудил Ф.Х. чрез заплашване ( да му е казал, че ако не даде исканата сума, мафиоти от София ще дойдат на адреса, на който живее и че с него и семейството му ще станат лоши неща, че Ф.Х. ще „изчезне”, ще го унищожат, ще убият него и семейството му, да не се бави с парите, защото животът му е в опасност), да извърши нещо противно на волята му – да заплати парична сума в размер на 6000 евро, с левова равностойност от 11 734,98 лева (единадесет хиляди седемстотин тридесет и четири лева и деветдесет и осем стотинки), и с това на 26.09.2012 г. да му е причинил имотна вреда в размер на 500 евро, представляваща част от исканата сума, с левова равностойност 977,92 лева (деветстотин седемдесет и седем лева и деветдесет и две стотинки), като деянието да е придружено със заплаха за убийство (З.М.А. да е заплашил Ф.Х., че ако не даде исканата сума, ще го унищожат, ще убият него и семейството му) и да е извършено от две лица – от З.М.А. и от Х.М., поради което и на основание  чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА изцяло по повдигнатото му обвинение за престъпление по чл. 214, ал. 2, т. 1 вр. с ал. 1 вр. с чл. 213а, ал. 2, т. 1, пр. 1 и т. 4, пр. 2 НК.
Направените разноски по делото остават за сметка на държавата.
Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред Апелативния Специализиран Наказателен съд.
На снимката: Двамата братя живеят в къща с уникална архитектура
hard admin

*

Top