Спор в парламента: Турски или английски искат да учат децата в Кърджали!? (обновена)

Народното събрание отхвърли предложението на ДПС за майчиния език

По данни на регионалния инспекторат по образованието в Кърджали една от основните причини за намаляване на интереса към изучаването на турски език в училище е, че родителите избират децата да учат като допълнителни предмети български и английски език.
Това съобщи в парламента Стефани Михайлова от ГЕРБ, която констатира, че постоянно намалява броят на желаещите да изучават турски език.Решението не е правото да се превърне в задължение, а да се наложи на държавната власт да изпълнява закона, каза народният представител.
Депутатите спореха за това дали да се въведе задължителност на изучаването на майчин език в училище. При обсъждането на второ четене на Закона за предучилищното и училищно образование Лютви Местан от ДПС предлага в закона да се добави текст за малцинствата, който гласи: „Системата на училищното образование осигурява на учениците, принадлежащи към малцинства, наред със задължението им да изучават и ползват български език, задължителното изучаване на техния малцинствен език 4 часа седмично, в съответствие с държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка по учебния предмет „Майчин език”, разработен в рамките на държавния образователен стандарт”.
Лютви Местан репликира Стефани Михайлова като каза, че е абсолютно несъстоятелно твърдението, че ГЕРБ няма да осигури изучаване на майчин език, защото родителите нямали потребност от това изучаване.
Стефани Михайлова отговори, че в предложението на ДПС задължението за изучаване на майчин език не е към държавата, а е към гражданите.
Нека не спекулираме с Възродителния процес, призова Снежана Дукова от ГЕРБ, като се обърна към колегите си от ДПС. Законът и в този момент дава изключителни права, смята Дукова. Тя заяви, че при посещението си в Кърджали родители са заявили, че искат децата да знаят български език.
Когато едно право не е съпроводено с необходимите законови гаранции, то остава бланкет, превръща се във формално, каза Четин Казак от ДПС.
Юнал Лютфи от ДПС заяви, че България е ратифицирала рамковата конвенция и там ясно са разписани правата на малцинствата, включително и културните права.
При разглеждането на текстове от Закона за предучилищното и училищно образование депутатите отхвърлиха предложение на ДПС за задължително обучение на майчин език. Депутатите приеха, че официалният език в системата на предучилищното и училищното образование е българският. Според приетият текст предучилищното и училищното образование се осъществяват на български език с изключение на случаите, предвидени в този закон. В училищата, в които се изучава интензивно чужд език, учебни предмети може да се изучават на чужд език в съответствие с държавния образователен стандарт за учебния план. Изучаването и използването на българския език в системата на предучилищното и училищното образование е право и задължение на всеки български гражданин. Учениците, за които българският език не е майчин, имат право да изучават и майчиния си език при условията и по реда на този закон.

По време на близо тричасови дебати по темата министърът на образованието Сергей Игнатов заяви, че предстои да се обсъдят стандарти за изучаването на майчин език в училище. Министърът пое ангажимент за издаването на учебници за изучването на майчин език.
Искаме уверение, че ще се разработи стандарт за съдържанието на учебници по майчин език, настоя депутатът от ДПС Лютви Местан. Колегата му Четин Казак каза, че иска изучаването на майчин език в училище да бъде законово гарантирано. „За нас е обидно да се отъждествява изучването на майчиния език с хореографията например, като се касае за конституционно право”, каза Казак. Той заяви, че иска ефективно гарантиране на правата на малцинствата, независимо кои са тези малцинства.
Румен Стоилов от ГЕРБ попита какъв език трябва да учат например евреите в България. Според него те и сега изучват майчиния си език в неделни училища. Стандартите ще бъдат наложени, каза Стоилов.
„Призовавам всички партии да имаме пълен консенсус по няколко въпроса и всячески да се противопоставим на ДПС, пълзейки да осъществяват своята политика в България. Нека покажем единство, само това ще ни спаси”, каза Павел Шопов от „Атака”.

hard admin

*

Top