Спряха търга за боклука на Кърджали

Кметът откри пропуски в процедурата

Отново е стопирана процедурата за боклука на Кърджали.На 17-ти октомври трябваше да се обяви кой от колосите в сметосъбирането ще чисти Кърджали – „Волф” или „Титан”.  Обществената поръчка бе обявена на 27 август.

Кметът на Кърджали инж. Хасан Азис е открил пропуски в процедурата за възлагане на обществената поръчка и я прекратява.

При провеждането на процедурата са установени пропуски и нарушения относно техническите възможности на кандидатите, в това число притежаването на валиден лиценз за превоз на товари. Има и неточности относно окомплектоването на офертите.

Установените нарушения при откриването и провеждането на процедурата не могат да бъдат отстранени без това да промени условията при които е обявена същата. Предстои да се обяви нова дата за конкурса.

Поръчката предвижда сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане чистотата на местата за обществено ползване в община Кърджали.

Победителят в конкурса ще събира и извозва битови отпадъци на територията на община Кърджали до депото за битови отпадъци през следващите 60 месеца. За 5-те години ще бъдат усвоени 20 милиона лева. Обслужването, обхващащо всички населени места в общината, предвижда почистване на съдове за смет от място и около тях. Сметоизвозването ще се извършва ежедневно по маршрутни графици. В поръчката е включено и почистване на териториите за обществено ползване – миене, ръчно и машинно метене и снегопочистване.—————————————————————–
Подарете едно незабравимо изживяване за 29 лв. в хотел Рила, Боровец

hard admin

*

Top