Средната заплата в област Кърджали достигна 935 лв., за страната е 1253 лв.

Средната брутна месечна работна заплата през юни в страната е 1253 лв., или с 12% по-висока спрямо същия период на миналата година, сочат данни на НСИ. Най-висока е в София – 1730 лв., следвана от Враца – 1213 лв. В Стара Загора средното месечно възнаграждение през юни е 1164 лв., във Варна – 1145 лв., а в Пловдив – 1082 лв.

В област Кърджали средното възнаграждение за юни е достигнало 935 лв., с 1 лв. повече спрямо май. Напредъкът е видим спрямо началото на годината, когато през януари статистиката измерва 872 лв. средна заплата за областта.

С най-високо месечно възнаграждение са през второто тримесечие в страната са работещите в секторите:
– „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 3 053 лв.
– „Финансови и застрахователни дейности“ – 2 174 лв.
– „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 2 048 лв.
Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:
– Хотелиерство и ресторантьорство“ – 782 лв.
–  „Други дейности“ – 924 лв.
– „Строителство“ – 974 лв.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *