Средната фактура на кърджалийци за ток – 33,36 лева

Средното потребление на електроенергия от кърджалийци през ноември е била 197 киловатчаса, средната фактура при битовите клиенти е 33 лева и 36 стотинки с ДДС. Това съобщиха за „24х7 Родопи” от компанията EVN.
За сравнение, в област Смолян данните са: Средно потребление при битови клиенти – 181 киловатчаса; Средна фактура при битови клиенти 30,56 лв. с ДДС.
По-високо потребление през ноември 2013 г. спрямо година по-рано, но по-ниска средна стойност на фактурите показват данните на EVN България. С навлизането в активния зимен сезон преди Коледа EVN България отчита традиционно завишаване на средните стойности на консумация на електроенергия при битовите клиенти.
Средното потребление за ноември 2013 г. при битовите клиенти на EVN България е било 258 киловатчаса, което е по-високо спрямо ноември 2012 г. с 3,6%. Тогава средното потребление е било 249 киловатчаса. В същото време обаче средната стойност на фактурите при битовите клиенти за ноември 2013 г. е 43,68 лв. с ДДС, докато година по-рано средната стойност е била 47,43 лв. с ДДС. Сред причините за това развитие може да се отнесат двете намаления на цените на електроенергията, които бяха направени през 2013 г.
Според данните на дружеството средното потребление от 258 киловатчаса за ноември 2013 г. надвишава значително (с 20%) средното потребление за октомври 2013 г., което е било 215 киловатчаса. По-голямото ноемврийско потребление е дало отражение и във фактурите: средната фактура за ноември 2013 г. – 43,68 лв. с ДДС е по-висока с 19,5% спрямо тази за октомври 2013 г., която е била средно 36,55 лв. с ДДС.
Посочените средни стойности на потребление и фактури не могат да се отнесат към даден конкретен случай, т.е. възможни са различия в месечната фактура за електрическа енергия. Консумацията на електроенергия при всеки клиент е индивидуална.
EVN България напомня на своите клиенти, че важно значение за консумацията на електроенергия – а оттук и за стойността на фактурата – има режимът и интензивността на потребление при всеки клиент, както и фактори като: ефективната изолация на стените и уплътняване на врати и прозорци, вида и броят на използваните уреди и техния клас на енергийна ефективност, поведението при ползване на електроуредите, броя помещения в жилището, които се отопляват, броят живущи в жилището и др. Важно за всеки клиент е периодично да следи своята консумация на електроенергия чрез сверяване данните от измервателния уред (електромер).

—————————————————————–
Armani Acqua Di Gio Essenza EDP 75мл за мъже на ЦЕНА от 30лв.

hard admin

*

Top