Стартирахме водния цикъл, Кърджали подписа договора на века

„Подписахме исторически договор за развитието на Кърджали. Смея да твърдя, че това е най-важният контракт в последните сто години за града, със значимост за следващите сто години. Винаги сме казвали, че Кърджали е европейски град, но в действителност няма град в Европа без пречиствателна станция. Сега вече и тази крачка е направена. Благодаря на всички, които допринесоха за реализацията на този проект”. Това заяви кметът на Кърджали Хасан Азис след като постави подписа си заедно с представителите на фирмите-изпълнители по мегапроекта за водния цикъл на града. „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа” е финансиран по оперативна програма “Околна среда”. Неговата стойност е за близо 70 млн. лв.
Предвижда се изграждане на канализационни мрежи с дължина 17.7 км; рехабилитация и модернизация на канализационни мрежи с дължина 5.5 км; изграждане на водоснабдителни мрежи с дължина 7.2 км; рехабилитация на водоснабдителни мрежи с дължина близо 7 км; изграждане на Пречиствателна станция с капацитет 58 525 еквивалент жители.
С изпълняване на проекта ще бъде прекратено изливането на отпадъчни води в река Арда през сухи дерета, канавки и по улиците. Чрез изграждане на пречиствателната станция ще бъде предотвратен рискът за здравето на жителите и ще бъде подобрено качеството на повърхностните и подземните води.
Ще бъдат намалени загубите на вода и ще се повиши качеството на живот на местните жители.

Изпълнението на проекта ще продължи 30 месеца.

hard admin

*

Top