Стартира кампанията за спасение на МБАЛ-Ардино

Гюнер ШЮКРИ

Учредиха настоятелство на Многопрофилната болница за активно лечение в Ардино с представители на местния общински съвет, общинска администрация, бизнесмени и неправителствени организации. На учредителната среща за председател единодушно бе избран Сезгин Байрям.

Настоятелството е самостоятелна, доброволна, неполитическа организация, която има за цел да подпомага изграждането и поддържането на съоръженията, оборудването и имотите на лечебното заведение. Предлага мерки за подобряване на дейността му и при необходимост организира акции и информационни кампании за привличане на обществени сили и средства за подпомагане.

С цел запазването на лечебното заведение, Сезгин Байрям отправи апел към бизнесмените за спомоществователство. Той сподели, че то може да бъде както финансова подкрепа, така и дарение на медицинска апаратура, лекарства, консумативи, хранителни продукти, извършване на ремонти в сградата на МБАЛ „Ардино” ЕООД. Всеки дарител ще получи удостоверение за дарение.

Банковата сметка за набиране на финансови дарения е:

BG71DEMI92401000053857

DEMI BGSF

Д БАНК – АРДИНО

Телефон за връзка: 03651 41-05

hard admin

*

Top