Стената на язовир "Кърджали" – преливниците

Стената на язовир “Кърджали” – преливниците, 28 май. Снимки: Ерджан Мюмюн, Раим Мюмюн

hard admin

*

Top