Стойте на топло в къщи до – 15 в следващите дни

До -15 градуса пада температурата в следващите два дни. Освен ниските температури, много опасности крие и заледяването на разтопилия се сняг от високите градуси днес. Препоръчваме ви ако не е особено наложително, в следващите 2 дни да останете на топло в къщи.

hard admin

*

Top