Стопанин към земеделския министър: Европа плаща само за овцете, а кочът върши работата!?

„Защо се дават само субсидии за овце-майки, а за кочовете не се дава? Гладен мъж онази работа не върши!”. Този въпрос зададе фермер с 25-годишен стаж от село Звиница на земеделския министър Мирослав Найденов.

„Когато  предишните управляващи, още през 2004 година, са договаряли схемите за плащане по европейските програми, явно не са се интересували от животновъдите. Затова след влизането ни в Европейския съюз е договорено плащане само за единица площ. Успяхме да наложим вече и други схеми, а за бъдещия планов период на Европа ще се стремим към подпомагане на цялостното стопанство. Така освен за овцете, ще има храна и за коча”, отговори Найденов.

Друг проблем, за който се жалваха стопаните бе неустойчивостта на ушните марки, който често падат. Според министъра такива случаи трябва да се описват и въпреки, че ще има забавяне, субсидиите ще бъдат получени. „Стриктността ни в подобни случаи е единственият вариант да се прекратят злоупотребите, защото има недобросъвестни стопани, които режат марките и поставят други цифри. После при описани 10 000 овце, трябва да се плаща за 15 000″, допълни Найденов. 

hard admin

*

Top