Строителите кичиха с мартенички децата в Дом майка и дете

Учениците от Професионална гимназия по строителство „Хр. Смирненски” в Кърджали, участници в Клуб „История и традиции” изработиха оригинални мартеници, с традиционни за Родопите материали. С тях закичиха децата от Дом майка и дете в Кърджали, и им дариха усмивка и надежда за здраве.

Клуб „История и традиции” работи по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Участниците в Клуба продължават започнатите от техните съученици, проучвания на местните традиции и обичаи. С интерес провеждат етнографски интервюта, разговарят със своите родители, баби и дядовци, разказват за своето участие в битуващите и днес обичаи. Те събрат информация за зимните и пролетни обичаи на местното население, за провежданите и до днес в някои селища маскарадни игри и за религиозните традиции на мюсюлманите в Източните Родопи. Изработват презентации със събраните материали и запознават съучениците си с традициите. Така засилват интереса и популяризират обичаите в Източните Родопи.

По традиция, години наред, в професионалната гимназия се изработват макети на световни и български исторически обекти. Участниците в клуба и тази учебна година изработват макети на светилището при с. Татул, Рилския манастир и др. и проучват тяхната история.

hard admin

*

Top