Строителите на водния цикъл: Заради грешни данни на геодезисти ще копаем още 3 месеца на „Христо Ботев”

Кога ще приключат ремонтните дейности и ще бъде възстановен нормалният ритъм на живот. Това бе основният въпрос, който зададоха жителите на кърджалийския квартал „Възрожденци” към изпълнителите на проекта по т.нар. воден цикъл на града. Информационната среща с граждани бе третата поред по проект “Интегриран воден проект за Кърджали: Изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа” в изпълнение на ДБФП № DIR -51011116 -С062 по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”.
На срещата присъстваха ръководителят на проекта Митко Синабов, експерти по проекта и представителят на строителя Иван Чолаков.
Поводът за недоволството на жителите на квартала е забавянето в сроковете и калта, която пречи на живеещите и кварталните магазини. Собственичка на магазин се оплака от трудния достъп до обекта на клиенти и доставчици и неразбирането от страна на работниците от екипа на фирмата-изпълнител. За нея и останалите засегнати търговци представителят на строителя обеща лично да се заеме със случая и да съдейства за възстановяване, според възможностите на обекта, на нормалния търговски процес.
Разкопаването на булевард „Христо Ботев” бе основната тема на срещата. Кал, дупки, ненормално придвижване на хора и автомобили по трасето безпокои гражданите. Ръководителят на проекта сподели с жителите, че има непредвидени пречки, които се дължат на грешки, заради неточни данни в геоложкия доклад и липса на подземен кадастър. Строителите са се натъкнали на скални маси, които забавят обещаните срокове. Синабов обясни, че този участък е единственият с просрочие, за разлика от останалите, които предсрочно се завършват. От ръководството и екипа по проекта апелираха към гражданите при възникнали проблеми от всякакво естество да сигнализират екипа своевременно, за да бъдат изяснявани и отстранявани проблемите. Това може да стане на e-mail: voden.kj@gmail.com и тел.036121652.
„Знам, че сте афектирани и проявявам разбиране, но проектът е голям и търпи и несгоди.  Ще приема всички ваши съвети как по-добре да се справим, за да стане по-бързо”, сподели с гражданите Иван Чолаков. „Много е дълбоко копаенето по бул. „Христо Ботев”. Не очаквахме това трасе да се окаже толкова трудно. Правим всичко възможно да организираме нещата така, че ситуацията да се промени. Докарваме нови машини”, допълни той. Представителят на строителния консорциум обеща пред развълнуваните граждани на „Възрожденци”, че за приключване на ремонтните дейности по бул. „Христо Ботев” дава срок от 3 месеца, а за пред магазините 1 месец.  Най-голямата част от строително- монтажните дейности по проекта са кв. „Възрожденци”, поради факта, че там до сега е нямало канализационна мрежа или е в много лошо състояние, констатираха изпълнителите на проекта.
Проектът продължава в Промишлена зона „Изток”
Ръководството на екипа по проекта се срещна и с бизнесмени от град Кърджали, заради предстоящите строително-ремонтни дейности по бул. „България”-от автогара „21 век” по посока железопътната гара на града, което засяга Промишлена зона „Изток” и в известна степен ще наруши работния процес на фирмите в района.
„За съжаление бизнесът не прояви необходимия интерес към желанието на екипа по проекта да ги информира за подробности по строителните дейности”, заявиха организаторите на информационната среща. За всички фирми, които се намират в Промишлена зона „Изток”, екипът по проекта е на разположение да отговори на всички въпроси, които ги вълнуват на e-mail: voden.kj@gmail.com и тел.036121652.
hard admin

*

Top