Строят новия цинков завод, „Хармони” вече наема хора

Започва изграждането на новия цинков завод в Кърджали, обявиха от „Хармони 2012-компанията, която закупи ОЦК.

През настоящата седмица на територията на бившия цинков завод започна съвместна инспекция като първи етап за осъществяване на проекта за изграждане на новото производство. Работните екипи са съставени от служители на новия собственик – фирма „Хармони 2012″ ЕООД, на главния изпълнител на проекта канадската компания SNC-Lavalin и на един от основните доставчици на технологичното оборудване – испанската Asturiana.
Целта на провежданата инспекция е да се установи състоянието на съществуващите производствени сгради, инсталации и съоръжения, с оглед осъществяване на бъдещи действия по проекта.
Заради важността на проекта и неговата социална значимост за региона обектът беше посетен от кмета на Кърджали инж.Хасан Азис, областния управител Бисер Николов и директора на РИОСВ – Хасково Димитър Илиев, които на място се запознаха с бъдещите планове на „Хармони 2012″. Водещият инженер по проекта от страна на SNC – Гордън Купър, подробно разясни бъдещите планове за модернизация, реконструкция и изграждане на новото цинково производство в Кърджали.
Проектът включва изграждането на изцяло нов пържилен цех, нов цех за производство на сярна киселина и нов електролитен цех, които ще бъдат изградени по световни стандарти и ще отговарят на всички екологични норми и изисквания. Изграждането на новите цехове е наложително поради изцяло амортизираните съществуващи производствени сгради, инсталации и съоръжения.
Иван Елкин, управител на „Хармони 2012″ обясни, че до два месеца ще започнат основни дейности на производствената площадка, които ще освободят място за новите производствени цехове. Паралелно с това ще започне и тяхното проектиране, което ще приключи към края на годината.
„Хармони 2012″ стартира и програма за развитие на човешките ресурси и обучение на кадрите. Проектът предвижда разкриването на нови работни места за Кърджали и региона. Вече са назначени и първите служители по програмата. Броят на заетите ще бъде увеличен. Планирано е подизпълнителите на водещите международни компании – SNC-Lavalin, Outotec и Asturiana да бъдат само местни фирми, специализирани в строителния бранш. Вече е ангажирана местна компания, която работи по разчистването на производствената площадка.
„Проектът за изграждане на новото цинково производство е значим за град Кърджали и района. Той изисква синхронизирани действия на всички участници в него. Добрата комуникация между главния изпълнител, доставчиците, подизпълнителите, както и държавните и местни общински власти е важно условие за неговата реализация”, заяви в заключение управителят на дружеството Иван Елкин.
hard admin

*

Top