Сунай Йозкълъч: Оклеветиха фирмата и продукта ни, завеждам дела – едното срещу Караянчева

Фирмата, чийто нов коагулант бе използван на пречиствателната станция в Кърджали, ще заведе дела срещу нанесени материални и морални щети, като едно от тях ще бъде и срещу народния представител Цвета Караянчева.
Това обяви генералният директор на АСН Сунай Йозкълъч за 24rodopi. Мениджърът пристига в началото на другата седмица, като първата му работа ще е именно да се обърне към съдебната система за изнесени неверни твърдения за неговата фирма и продуктът, който произвежда.
Предлагаме ви официалната позиция на Йозкълъч, изпратена на 24rodopi, за казуса с водата на Кърджали:
Казвам се Сунай Йозкълъч и съм генерален директор на фирма АСН Ignorik Kimyasallar Ltd Skti ООД. Роден съм през 1966 година в Търговище. През 1978 година заедно със семейството ми се изселихме в Турция, област Бурса. Аз съм генерален директор на фирма АСН Ignorik Kimyasallar Ltd и президент на Управителния съвет на АСН Dis Tic АД. Явявам се и основател и едноличен собственик и на двете фирми. При основаването им и до ден днешен в юридически смисъл не се явявам свързано лице с втори и трети лица и/или в партньорски отношения с институции. Още повече, заявявам пред обществеността, че и двете ми фирми нямат заведени съдебни производства, от които и да било държавни органи и/или лица за материални и морални щети, спорове или задължения.
Във връзка с написаните твърдения и обвинения в българския печат, които очернят моите фирми, производството, личността ми и моето минало, заявявам, че са 100% неверни, неоснователни и безпочвени. Задачата на медиите преди да осведомят обществото е да се уверят в достоверността на получените вести и слухове и да не дават подвеждаща обществото и публичното пространство информация. Мисля, че те не знаят, че търговското и морално дискредитиране на лице, орган и организация води до материална и морална отговорност пред закона. Фирмата и производството ни са световна марка. Фирмата ни извършва вътрешна и международна търговия и притежава всички международни и национални документи за системите (ISO9001, ISO14001, ISO18001 и други), както и за продукцията (NSF 60, EN883/02.2007 и други). Освен това е вписана в REACH, като притежава право за продажба на този продукт в европейските страни. Освен това притежава всички разрешения във връзка с използването и извършването на продажби на българския пазар.
Уважаема общественост, компетентни лица, читатели и заинтересовани лица, може да получите информация относно нашите фирми, продукция и документация на следния адрес: www.ach.com.tr. Уеб страницата ни се поддържа на турски, български, немски, английски и арабски език. Можете да проверите достоверността на тези документи от организациите, които са ги издали и/или от техните уеб страници. Така например, ние сме една от трите фирми в света, които са получили документ NSF 60. За това е достатъчно след като влезете в http:www.nsf.org/Certified/PwsChemicals от прозорец Chemical Name да изберете Polyaluminum Hydroxycholosulfate и след това да натиснете бутона Search. Както споменах по-горе, относно лицата, които разпространяват тези неверни, неоснователни и безпочвени новини, както и разпространяващите ги органи и организации, в най-кратък срок чрез моите адвокати ще бъдат заведени дела за нанесени материални и морални щети и ще им бъде даден твърд отпор и търговското доверие в нашата компания ще бъде възстановено.
Относно истината за случая в Кърджали
Като начало: Цялата документация, която съдържа всички документи и информация (документи с разрешение за продажба и употреба, заверени от българските власти, EN883,MSDS. Сертификати за анализ, NSF60, ISO9001, ISO14001, ISO18001, документ за регистриране на марка, документ за REACH и презентационен файл) е връчена на управляващите предприятието, за да се запознаят с тях. След получаване на документ за допустимост в лабораториите на предприятието са извършени стотици изследвания с продукта, като опитите се извършват с примес на алуминиев сулфат, наблюдават се резултатите и след получаване на документ за допустимост се започва изпитване на съоръжението. Изпитването е започнало на 16.07.2014 г. и е приключило на 23.07.2014 г. През този период остатъчният алуминиум във водата е средно от 0,00 до 0,03 мг/литър, среща се замърсяване с нива до 2 мг/литър. Във филтрите не е имало каквото и да било предишно запушване. В деня, в който приключваха изпитанията, от язовир „Боровица” до предприятието дойде вода с много висока замътненост. Ръководителите на предприятието се събраха и тъй като не искаха да подложат на риск нашата продукция, взеха решение да се продължи с техните продукти поради „дългосрочна практика, която имат с използваните продукти”. От тази дата до днес в предприятието не е използван алуминиев сулфат. Специалистите и запознатите лица знаят добре, че за да се замърси водата с коагуланти или флокуланти или е зададена погрешна доза, или някои единици от механичния процес не са си изпълнили задълженията. При интервенция водата, която е замърсена с грешен продукт или грешно дозиране, се оправя средно за време от 6 до 12 часа и става годна за пиене. Въпреки изминалите седмици, водата все още не е годна за пиене, което вече е чисто и сигурно доказателство, че обвиненията отправени относно нашите производства са неоснователни. Когато бъдат направени очиствателни инсталации ще бъде изчислен обема, който ще може да бъде обработван. От язовир”Боровица” внезапно е дошла замърсена вода в неочаквани за нас дози-350 мг/литър. Служителите на предприятието са реагирали веднага и са образували кризисен щаб за справяне с проблема. Обаче не е възможно идващото голямо натоварване да бъде отстранено със съществуващото съоръжение. По тази причина: структурата на завода за бавното и бързо размесване, утаителната структура за извличане на кал не са пригодени за толкова високо количество кал, изхвърлянето й от утайниците и за нейното филтриране. Казват, че филтрите са били запушени от продукцията. Ако в структурата на съоръженията използваните артикули не се размесят добре, ако не се утаят добре и ако голяма част от замърсяването мине през филтрите, това ще стане причина за запушване на филтрите в най-кратък срок. Защото в този случай от една страна количеството кал е много високо, от друга страна дозировката на използваните химически продукти е висока. Дори и да помислим за много добро утаяване на калта в утайниците, ако конструкцията, която поема калта не е подходяща, това в близко време ще изглежда като подобрение, но след това натрупаната кал се вентилира и отново се връщаме в изходно положение. Обаче от многогодишни наблюдения е установено, че ако идващата вода е със средна замърсеност от 8-10 мг/литър, много рядко е наблюдавано то да достигне до 8 мг/литър, а такова състояние може да бъде окачествено като истинско природно бедствие за съоръжението. Смятаме, че обитателите на Кърджали и околностите му трябва да се обединят далеч от политическите пристрастия и да подкрепят компетентните органи и всеки да изпълни своя отечествен дълг. Факт е, че всеки човек има право да използва и пие вода, която отговаря на световните стандарти. Искам да напомня, че не бива да се пренебрегва факта, че става дума за форсмажорна ситуация, която е възникнала в Кърджали.
Нашата фирма, която е професионален производител на продукти, притежава кадри, които са инженери с висок професионален опит в своята област. Ние поемаме задължението за 5 дни за доведем водата на Кърджали до световните стандарти за годност на питейната вода, което ще извършим както с безплатни продукти, така и с безплатно извършване на подобрения на съоръжението. Това е задължение на цялото човечество.
С горното уведомявам обществеността, че фирмата ни и/или продуктите ни нямат нито близка, нито далечна връзка с този случай. Освен това в скоро време ще се разберат миналото и действията на съответните лица и организации, свързани с този бизнес и разпространяващите тези вести лице и/или лица.
Забележка: Далеч от политическите и търговските пристрастия смятам, че българските граждани имат правото на качествена питейна вода, както всеки друг жител на света.
Управителният ни съвет е щастлив да уведоми обществото и заинтересованите лица, че в рамките на 3 месеца ще строи завод в страната с капацитет 150 000 тона годишно.
С уважение: Сунай Йозкълъч
hard admin

*

Top