„Събирач на железа“ дари полицай с шепа стотинки, „за да обядват с колегата си“ – едвам отърва затвора

„Събирач на железа”, както той се представя, се опита да подкупи кърджалийски полицай с… една шепа стотинки и си навлече куп неприятности. Само младата му възраст, чистото съдебно минало и грижата за глухонямо дете спасиха Р. Р. Е. от затвор.
„Събирах железа, за да изхраня семейството си. Дадох всичките си пари, които имах, за да не ми пишат акт. Казах на полицая да обядват с колегата си. Не съм престъпник, съжалявам за случилото се”, разказва Р. Р. Е.
На 7 февруари в Кърджали той дал дар – парична сума в размер на 11.75 лева на длъжностно лице – гл. полицай Г. К. Х., командир на отделение в група „Охрана на обществения ред”, сектор „Охранителна полиция”, за да не извърши действие по служба – да не му състави акт за установяване на административно нарушение по Закона за българските лични документи.
Р. Р. Е. е роден в Кърджали, с основно образование, не работи, не е женен, но живее на съпружески начала и има две деца. Не е осъждан, по местоживеене се ползвал с положителни характеристични данни.
На 07.02.2013 г. около 10.00 часа подсъдимият Р. Р. Е. и приятелите му Б. Н. и Я. Х. отишли в бивш стопански двор в района на Върбалака. Тримата носели ръчна количка и инструменти – чук, кирка, клещи и ножовки, с които се заели да режат арматурно желязо от намираща са на място стоманобетонна конструкция.
По същото време двама полицаи изпълнявали служебните си задължения като патрулни полицаи с патрулен полицейски автомобил „Опел Астра” за времето от 08.00 часа до 20.00 часа в микрорайон „Горубсо – Ст. Кладенец”. Около 11.45 часа те били изпратени от дежурния оперативен служител в полицейското управление в Кърджали в район Върбалака, за да проверят сигнал за група роми, режещи арматура. При пристигането си на място двамата полицаи установили трима роми, които режели арматурно желязо. Полицейските служили ги завели до полицейския автомобил,за проверка на самоличността им. Б. К. и Я. С. представили личните си карти, а Р. Е. не носел документ за самоличност.
Полицаят Г. Х. се свързал с дежурния оперативен служител, за да установи самоличността на подсъдимия и седнал на предната дясна седалка в патрулния полицейски автомобил, като обявил на Р. Е. решението си да му състави акт за установяване на административно нарушение по Закона за българските лични документи. Докато полицаят съставял акта за установяване на административно нарушение, подсъдимият Р. Е. се приближил към него и хвърлил в патрулния полицейски автомобил банкнота от 10 лв., като казал на Г. Х. да обядва с колегата си. Полицая взел банкнотата от 10 лв. и я върнал на подсъдимия, но той отново хвърлил банкнота в полицейския автомобил заедно с една монета от 1 лв., една монета от 50 ст., една монета от 20 ст., две монети от по 2 ст. и една монета от 1 ст. и казал на свидетелят, че дава парите, за да скъса акта. Банкнотата и монетите, хвърлени от подсъдимия Е. паднали на стелката пред предната дясна седалка на полицейския автомобил. Г. Х. излязъл от автомобила, обяснил на обвиняемия, че ще бъде задържан за извършен подкуп на длъжностно лице, след което с полицай И. Р. му поставили белезници. Полицейските служители Х. и Р. уведомили за случилото се дежурния оперативен служител и запазили местопроизшествието до пристигането на дежурна оперативна група.
По-късно в банкнотата от 10 лева били установени пръстови отпечатъци на събирача на железа.
„Причините, способствали за извършване на престъплението от подсъдимия, се свеждат до незачитане на установения в страната правов ред и ниското му правосъзнание. При определяне на наказанието на подсъдимия за извършеното престъпление, съдът взе предвид обществената опасност на деянието и дееца, както и смекчаващите и отегчаващи отговорността обстоятелства. Така младата му възраст, чистото му съдебно минало, пълните му самопризнания на досъдебното и съдебното производство, изразеното разкаяние за извършеното и добрите характеристични данни следва да се отчетат като смекчаващи отговорността на подсъдимия обстоятелства, като отегчаващи такива в случая няма. Обществена опасност на конкретното деяние следва да се определи по-скоро като ниска за този вид престъпления с оглед стойността на предложения дар и административното нарушение. Предвид описаните обстоятелства, съдът намира, че в случая са налице многобройни смекчаващи вината обстоятелства и най-лекото предвидено в закона наказание, в случая „лишаване от свобода” за срок от три месеца, би се оказало несъразмерно тежко за извършеното от подсъдимия Р. Е. деяние”, се казва в мотивите на съда.
Р. Е. на наказание „пробация”, като са определени следните пробационни мерки: „задължителна регистрация по настоящ адрес” с периодичност 2 пъти седмично за срок от 6 /шест/ месеца и „задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 6 /шест/ месеца, които да бъдат в минималния законов размер с оглед описаното за обществената опасност на деянието и дееца. Предвид конкретното деяние, личността на дееца и данните за имотното и материалното му състояние, което е изключително тежко, както и обстоятелството, че деецът се грижи за дете, което е глухонямо, видно от представено по делото експертно решение, съдът намира, че не следва да му се налага кумулативно наказание „глоба”.
Банкнотата и стотинките се отнемат в полза на държавата.
hard admin

*

Top