Съветват местната власт: Пенсионери да участват в сесии на Общинския съвет

Създаване на възможности възрастните хора да бъдат активни членове на своите общности – срещи с клубовете на пенсионерите, привличането им в заседания на общинските съвети, изграждане на групи за помощ и взаимопомощ. Подобаващо отбелязване на Деня на възрастните хора във всяка община – в Кърджали той може да бъде включен като един от Дните на града през месец октомври.

Това са част от препоръките към местната власт, които отправят медици след проведена кръгла маса в Кърджали. Тя беше на тема „Медико-социалните грижи за възрастните хора-потребности и практики”. Участниците призоваха държавните институции да подкрепят приемане на Закон за възрастните хора и Закон за доброволчеството, както и да предоставят достатъчно ресурси за развитие на програми за здравни и социални услуги за адекватна подкрепа на нарастващия брой възрастни хора и задоволяване на увеличените им нужди от обществена подкрепа.

 

hard admin

*

Top