Съветникът Марин Мухтаров пита ръководството на Кърджали: Защо няма улично осветление?

Независимият общински съветник д-р Марин Мухтаров внесе официално питане в Община Кърджали във връзка с липсата на улично осветление на много места в града край Арда. Той ще получи отговор на сесията на 30 януари.
Предлагаме ви пълния текст на питането:
 
 
          До
          Председателя на
          Общински съвет – Кърджали 
 
          Копие:  до Кмета на
          община Кърджали
 
 
ПИТАНЕ
 
от д-р Марин Мухтаров, независим общински съветник
 
 
 Уважаеми г-н Председател,
 
Във връзка с много въпроси на жители на гр. Кърджали за липсата на улично осветление, адресирани до мен, отправям питане до кмета на община Кърджали, на основание чл.109 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кърджали, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2011-2015 г. :
1. Каква е основната причина за липсата на улично осветление – задължения на общината към фирмата, която го поддържа, задължение към енергоразпределителното дружество или остаряла кабелна мрежа?
2. Какви са размерите на задълженията на общината към  енергоразпределителното дружество и към фирмата, която поддържа системата?
3. Има ли договорен план за погасяването им?
4. Защо нито една лампа не свети по цялата ул. “Металург”, с изключение на две лампи срещу ресторант „Ардастрой”? „Металург” е основна улица в кв. „Студен кладенец” и осветяването й в тъмните часове е изключително важно. Защо липсва осветление на кръговото движение на пазара, на близките улици „Калоян”, „Омуртаг”, „Добруджа”, а самият пазар е идеално осветен през нощта?
5. Защо е неосветена улица „Отец Паисий”,  на която се намира едно от най-големите училища – СОУ”Отец Паисий?
6. По какъв критерий общината избира къде да има  осветление? Например хората са озадачени, защо само една малка част от централната улица „Екзарх Йосиф” е осветена  – участъкът зад сградата на общината. В същото време всички лампи на малки съседни улици, през която не минава голям трафик светят. Също добре осветени са например кв. „Байкал” и с. Резбарци. По неофициална информация споделена от служители на енергоразпределителното дружество са изключени цели улици по искане на община Кърджали– моля за коментар.
7. Колко средства средно месечно са необходими през зимния период, ако светят всички осветителни тела в града и колко средно месечно отделя Общината в момента при настоящето „спестяване” на светлина?
Моля за писмен и устен отговор, с който да запознаете мен и общинските съветници на следващото заседание на Общинския съвет, на основание чл.110 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кърджали, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2011-2015 г.
Уважаеми г-н Председател,
Очаквам кметът на общината с помощта на експертите от администрацията да отговорят изчерпателно на всички поставени въпроси, тъй като местната общност вече е убедена, че „връзки”, решават къде да има улично осветление и къде не.
Каквато и да е причината огромни части от града да тънат в мрак, би следвало общината още преди началото на зимата да изготви план, да определи основни точки, в които е задължително да има улично осветление – основно заради безопасността на учениците и възрастните жители на града, а също и за да не се създава усещане за дефицит на справедливост. Този план следваше да бъде обявен публично.
 
 
                                                               Д-р Марин Мухтаров
hard admin

*

Top