Съветниците в Момчилград приеха касовото изпълнение на бюджета за първото полугодие – 4 588 121 лева или 51.56 % спрямо общия бюджет

С пълно единодушие и без дебати бе приет отчетът за касово изпълнение на бюджета на Община Момчилград за първото полугодие на годината на редовна сесия на местния парламент.
Общинските съветници от ДПС, ГЕРБ и БСП гласуваха единодушно при приемането на параметрите на бюджета, внесен за обсъждане от кмета Акиф Акиф.
Утвърденият първоначален бюджет за 2013 г. на община Момчилград възлиза на 8 897 994 лв.
Касовото изпълнение на общинския бюджет към 30 юни възлиза на 4 588 121 лв., което е 51.56% спрямо общия бюджет.
Кметът Акиф Акиф заяви, че данъчната система е твърде важна част от изпълнението на бюджета, тъй като играе определяща роля при осигуряването на услугите към населението.
„Община Момчилград е амбицирана да изпълни целите си, а именно през 2014 година всички населени места да бъдат захранвани с вода”, обяви градоначалникът.
hard admin

*

Top