Съветниците обявиха конкурс: Търсят шеф на болницата в Ардино

Общинските съветници в Ардино взеха решение за провеждане на конкурс за управител на МБАЛ „Ардино” ЕООД. Това те сториха на поредното заседание на местния парламент в града под Белите брези. Общо двадесет и един проекта за решения бяха включени в сесията.

Кандидатстване по два проекта бяха част от докладните, по които се произнесоха общинските съветници. Първият от тях бе „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в община Ардино” по открита процедура за подбор на проектни предложения по оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК). Вторият бе за кандидатстване пред СНЦ „МИГ-Ардино” по Стратегията за местно развитие на територията на община Ардино, одобрена по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. с проект „Водоснабдяване на група населени места от местността „Догру”, землището на с.Търна, кметство Долно Прахово, община Ардино.

Прието бе решение за кандидатстване пред СНЦ „Ардино” по Стратегията за местно развитие на територията на община Ардино, одобрена по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. с проект „Подобряване на средата за предоставяне на културни услуги в Читалище „Родопска искра” гр.Ардино”.

Кметът на общината Ресми Мурад поиска одобряване на промени в структурата на общата и специализирана администрация на общинска администрация – Ардино в изпълнение на Наредбата за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията.

Живко ТЕНЕВ

Снимка: Гюнер ШЮКРИ—————————————————————–
Намери бързо и лесно нов автомобил!

hard admin

*

Top