Съдебна палата

Съдебната палата на град Крумовград се намира в самия център на града (срещу сградата на общината)

 

За контакти

Председател: 03641 / 7591
Съдия по вписванията: 03641/ 7441
Държ.съдебен изпълнител: 03641/ 7434
Адм.секретар и бюро “Съдимост”: 03641/ 7592
Гл. счетоводител: 03641/ 7593
Съдебни секретар-протоколисти и деловодство: 03641/ 7593
Секретар съдебно-изпълнителна служба: 03641/ 7429
Факс: 03641/ 7592

Сайт: http://www.rskrumovgrad.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *