Съдът: Няма нарушения, със 133:131 гласа Милена Алекова от ДПС е кмет на Аврен

Няма основание за отхвърляне на решението на Общинската избирателна комисия (ОИК) в Крумовград за избора на кмет на Аврен, реши Административния съд в Кърджали.
Досега нито един от обжалвалите изборните резултати в област Кърджали не е успял да обърне резултата в съда. Както вече 24rodopi.com писа, 18 дела бяха заведени в съда само за 9 дни.
ДПС ще управлява в село Аврен след като Милена Алекова от Движението победи на втори тур със 133:131 гласа Здравка Солакова, издигната от Инициативен комитет за независим кандидат.
В ОИК в Крумовград бе постъпила жалба от Маргит Василева, упълномощен представител на БСП, срещу начина на отчитане на резултатите на Секционната избирателна комисия (СИК) в Аврен на втория тур за избор на кмет. Жалба със същото съдържание бе подадена и от Здравка Солакова, кандидат за кмет на кметство Аврен, издигната от Инициативен комитет
Според БСП, на балотажа в Аврен били допуснати нарушения на чл.437, ал.2 и ал.3 от ИК. При броенето на гласовете е било проявено субективно отношение към недействителните гласове, отчетени като подадени за нейната кандидатура, се сочи в жалбата на Василева. Направено е искане за повторно преброяване на всички подадени гласове.
При извършената проверка съдът констатира, че е налице съответствие между отразените данни в протокола на СИК, за избирателната секция в кметство Аврен и тези, съдържащи се в протокола на ОИК-Крумовград, касаещи общия брой на подадените гласове, действителните и недействителните гласове, както и разпределението им между двамата кандидати.
По делото са разпитани трима свидетели. От показанията на същите не се констатира твърдяното нарушение. Тъкмо обратното, от подробните обяснения на свидетеля Т.- представител на политическа партия, присъствал в изборното помещение след отварянето на избирателната кутия, може да се направи извод, че свидетелят, макар и от твърдяното от него разстояние от 5 метра, е имал възможност да наблюдава проверката и броенето на гласовете, отбелязва в мотивите си съдът.
Допусната е и проверка и повторно преброяване от съдебния състав – в присъствие на страните по делото и техни процесуални представители, на недействителните бюлетини, подадени за двамата кандидати. Констатирано е, че в пакета с надпис „недействителни бюлетини” се съдържат общо шест бюлетини, което е в съответствие с отразеното в протокола на СИК. Бюлетините са по установения образец и съдържат два печата на секционната избирателна комисия.
По отношение на първата, втората и третата проверена бюлетина се установява, че и двете квадратчета, определени за двамата кандидати, са отбелязани със знака „Х”, т.е не може да се установи вотът на избирателя. По отношение на четвъртата проверена бюлетина се установява отбелязан един знак „Х”, който засяга квадратчетата за гласуване и на двамата кандидати, по начин, по който не може да се установи еднозначно волята на избирателя. При петата проверена бюлетина се установява наличието на знак, извън квадратчетата за гласуване на двамата кандидати. Не е отбелязано нито едно от квадратчетата за кандидатите и не може да се установи еднозначно волята на избирателя. На шестата проверена бюлетина, в полето на кандидата Здравка Солакова  е отбелязан знак, различен от знака „Х” и знака „V”, като в същото поле е вписана и буквата „и”- също недействителен глас.
„В тази връзка, необосновано се явява основното оплакване в жалбата, свързано с твърдения за нарушения при отчитане на недействителните  бюлетини от СИК. Няма представени и никакви доказателства в полза на горното твърдение. От приложения по делото протокол на СИК, в който е установен резултата от гласуването, чрез проверка и преброяване на подадените гласове е видно, че изборният ден е протекъл в спокойна обстановка. В деня на изборите не са регистрирани каквито и да било жалби, заявления или възражения от членовете на СИК, свързани с изборния процес”, посочва съдът.
Протоколът е бил подписан без възражения и особени мнения от всички членове на СИК. Въз основа на този протокол на СИК е изготвен и протоколът на ОИК, в който също няма възражения, забележки и особени мнения.
24rodopi.com
hard admin

*

Top