Съдът удари шефовете на Пазара за „ония“ павилиони

Ще има ново класиране за апетитните обекти
 
Апетитни площи на пазара в Кърджали са продадени при грубо нарушение на законите, като са ощетени и данъкоплатци в общината. Заповеди на ръководството на дружеството „Пазар на производителите”, с които са обявени победители в търг с тайно наддаване за павилиони, ведно с отстъпено право на строеж, са отменени от съда в Кърджали.
Решението на магистратите е по две дела по жалби на търговци, които не били допуснати до търговете, защото не са платили депозити в… почивния неделен ден. Заради недоглеждане или умишлено, комисията посочила неделния ден за последен, в който може да се плати депозит в размер на 30 на сто от началната тръжна цена.
За скандала 24rodopi.com вече писа, а някои от участниците в процедурата изразиха съмнения, че при продажбите са „реализирани корупционни практики”.
За единия от павилионите, с площ 20.50 кв. метра, имало двама кандидати. Единият не бил допуснат минути преди да се отворят офертите. Той напразно се опитвал да обясни на комисията, че събота и неделя са почивни дни и банка „Алианц”, а и всички други банкови институции не работят, и че е платил 11 430 лева малко след 08.00 часа в понеделник. След отпадането на жалващия се, единственият участник спечелил магазина за 38 300 лева, като първоначалната цена била 38 100 лева без ДДС.
Идентичен е и другият случай.
Интересното е, че при другите павилиони, при които реално имало наддаване, достигнатите продажни цени са около два пъти по-високи.
Тръжната комисия и изпълнителният директор на тържището не са упражнили компетентността си грижливо, а още по-малко пък добросъвестно, посочва съдът.
„Когато последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден. Внесеният в деня на търга депозит, видно от приложената вносна бележка от същата дата, е следвало да се приеме за внесен в срок и поради това е било допустимо за разглеждане предложението на жалбодателя”, категорични са съдиите.
Отменени са две заповеди на изпълнителния директор на „Пазар на производителите – Кърджали” ЕАД, с които са определени участниците, спечелили проведените търгове с тайно наддаване, за продажба на магазините. Съдът изпраща преписките на изпълнителния директор за ново произнасяне, съобразно указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на решението.
Ръководството на пазара е осъдено за плати и 2 000 лева на двамата ощетени, които пари са за адвокатски хонорари.
hard admin

*

Top