Създават 358 работни места, 8 човека ще поддържат базата на ГКПП „Маказа”

Комисията  по заетостта към Областния съвет за развитие на област Кърджали разгледа и одобри 9 предложения за регионални програми за заетост и обучение, които да бъдат включени  в  Националния план за действие по заетостта през 2014г. за финансиране. Заседанието бе водено от областния управител Бисер Николов.
Предложенията са свързани със създаване на 358 работни места. Необходимите финансови средства са в размер на 1 400 665,20 лв., от които от държавния бюджет – 1 321 112,76 лв. и 79 552,44 лв. – собствено участие на кандидатите.
Предложения  за регионални програми направиха общините Ардино, Кирково, Крумовград, Кърджали, Черноочене, Регионален съвет на КНСБ – Кърджали, Регионална организация – Кърджали към Съюза на слепите в България, Областна администрация  Кърджали.
Областна администрация Кърджали предлага създаване на заетост на осем лица за поддръжка на ГКПП”Маказа – Нимфея” на българо-гръцката граница и на имоти – държавна собственост.
В проектопрограмите е заложено осигуряване на  работни места за рискови групи на пазара на труда – безработни младежи, безработни лица на възраст над 50 години, хора в неравностойно положение.
Одобрените предложения са представени в МТСП. Те ще бъдат  разгледани от оценъчна комисия и евентуално утвърдени от министъра на труда и социалната политика. 
hard admin

*

Top