СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 126 от Закона за опазване на околната среда е открит обществен достъп до „Общинска програма за опазване на околната среда на община Крумовград”.

Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода от 20.02.2009г. до 10.03.2009г. в:
1. Сградата на Община Крумовград, гр. Крумовград, ул.”Трети Март” №3, ет. 3, стая 5, от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа; както и на Интернет страницата на общината: www.krumovgrad.bg

За контакти и становища:
инж. Владимир Даматов– гл. специалист ”Евроинтеграция”, тел. 036417380 вътр.171

[link=http://www.krumovgrad.bg/cdir/krumovgrad.bg/files/OPOOS.doc]Програма за опазване на околната среда на Община Крумовград[/link]
[link=http://www.krumovgrad.bg/cdir/krumovgrad.bg/files/OPOOS_pril.doc]Програма за опазване на околната среда на Община Крумовград – приложения[/link]

hard admin

*

Top