Състезание по художествено четене на Коран се проведе в Момчилград

Гюнер ШЮКРИ

 

Традиционно състезание по художествено четене на Коран-и Керим, Хадис и Езан се проведе във вторник в Средното общообразователно духовно училище в Момчилград.

Уменията на участниците бяха оценявани от 5-членно жури, чийто председател бе Районният мюфтия в Кърджали Бейхан Мехмед.

Надпреварата по четене на езан мина оспорвано, като журито се затрудни да излъчи победители, критериите бяха завишени и на първо място се класира Юзджан Исмет, втори остана Айдън Мехмед, а третото бе за Дженгиз Мюмюн.

Състезанието по-художествено четене на коран мина в същия дух, четците се бяха подготвили много добре и по с една – две точки разлика на първо място се класира Айдън Мехмед, негови подгласници станаха Юзджан Исмет и Исмаил Дурлу.

Журито най-много се затрудни в състезанието по хадис, като там на първо място останаха трима: Мевлия Сюлейман, Айше Хатаб и Есма Дурлу.

Отделно за ученичките бе проведено състезание по четене на коран с жури в състав Нурджихан Емин, Налян Киришева и Сибел Мехмед, като на първо място се класира Айше Хатаб на второ Емине Акташ и на трето Есма Дурлу.

Това състезание захрани духовно жителите на Момчилград, като на излизане пожелаха този тип дейности да продължат. В очите на участниците те, видяха бъдещите мюфтии, имами, ваизи и ваизета. Благодариха на организаторите и организацията на това състезание.

hard admin

*

Top