С проекта за опазване на лешоядите: Екипи с кучета ще търсят убити и отровени животни в Източните Родопи

Специално обучени в Унгария кучета ще търсят убити и отровени животни в Източните Родопи. Те ще бъдат водени от специалисти, като дейностите са част от стартиралия проект „Опазване на черните и белоглавите лешояди в Родопите”. Той се фокусира върху връщането и възстановяването на популациите на черните и белоглави лешоядите в тази част на региона на Балканите. Едновременно с това цели да подпомогне разработването на екологичен и фото-туризъм по начин, който осигурява дългосрочни ползи за местната общност.
Друг интересен аспект на проекта е разселването на благородни елени и елени лопатари в дивата природа в Източните Родопи. Животните ще бъдат пуснати на свобода на места, където са били изчезнали в продължение на десетилетия.
Специален гост при презентацията на проекта беше Богдан Боев, един от най-добрите фотографи на дива природа в страната и водач на фото-туристи. Той сподели, че Източните Родопи имат огромен потенциал за развитието на фото-туризма. „Родопите са един изгубен рай и много от чуждестранните посетители са наистина изненадани и впечатлени и от голямото разнообразие от растения и животни в района“, допълни Боев.
По време на пресконференцията бяха представени и част от екипа по проекта и основните дейности. Елжбета Кърт от WWF Гърция запозна присъстващите с гръцкия опит в опазването на двата вида, със заложените дейности от гръцка страна, както и с очакваните резултати. Основните заплахи и предизвикателства за оцеляването на редките видове бяха представени от Волен Арумарев от БДЗП. Възможностите за предприемачество на дивата природа в района също бяха обсъдени по време на пресконференцията. Четири фото-укрития на наблюдение и снимане на животни ще бъдат изградени или модернизирани в рамките на проекта. „Това ще помогне на района да се превърне в предпочитана дестинация сред любителите на природата и фотографията“, сподели Стефан Аврамов, експерт към фондация „По-диви Родопи”.
24rodopi.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *