С 43 бона оборудват доброволците срещу горски пожари

Гасаческите групи в Смолян и Кърджали ще бъдат оборудвани за близо 43 000 лв. Южното централно държавно предприятие обяви обществена поръчка за доставка чрез покупка на противопожарни средства за гасене на пожари за нуждите на териториалните поделения, попадащи в обхвата на двете родопски области. Предвижда се гасачите да бъдат оборудвани с лични предпазни средства-защитни обувки, ръкавици, пожарникарска каска и защитни очила, както и защитно облекло за специализирана. Закупени ще бъдат и противопожарни средства-гръбни пръскачки, съд за вода с вместимост-200 л., моторни помпи, шлангове, струйници и др.

Стойността на поръчката е за 42 200лв. без ДДС, като общо ше бъдат закупени 85 броя комплекти лични предпазни средства.

hard admin

*

Top