Таушанова: Въженият мост е „нахранил” 3 фирми с 1,5 млн.лв.

Средствата, в размер на 994 482 лева, които община Кърджали е получила от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет за ремонт на Въжения мост, не са усвоени по предназначение и не са върнати в бюджета. С тях е оперирано неправомерно, обяви областният управител Иванка Таушанова след като кметът Хасан Азис обяви, че сумата е налична в сметката на общината и Междуведомствената комисия следва да й отпусне още 600 000 лева.
В края на 2008 г. общината е сключила договор с фирма „Саварона”, на която е превела авансово близо 500 000 лева за укрепване на моста. Почти две години фирмата ползва получения „безлихвен кредит” без да извърши каквито и да било строително-монтажни работи, след което договорът с нея е прекратен, без неустойки. Впоследствие е обявена втора процедура, този път за инженеринг, проектиране и СМР на ново мостово съоръжение с аргумента, че мостът не подлежи на възстановяване и трябва да се изгради нов. И тя обаче е прекратена, посочват от администрацията на губернатора.
През 2011 г., без знанието и разрешението на Комисията, община Кърджали прави нова, трета процедура за 2 683 172 лева и превежда авансово сумата от 965 941 лева на друга фирма. Въпросната фирма обаче е сменила само част от дървената настилка, сочат документите. Въпреки категоричните си твърдения, до момента кметът не е представил доказателства, че средствата от комисията за бедствия и аварии са в сметката на общината. И в двата случая е налице грубо нарушение – общината няма право да харчи целевите пари за друго освен за това, за което са й предоставени, нито има право да ги задържа, ако не ги е усвоила по предназначение, посочва областния управител. Няма никакво основание кметът да чака ново финансиране от Междуведомствената комисия и вместо да заблуждава жителите на Кърджали, които продължават да рискуват живота си, преминавайки по моста, нека да обясни защо злоупотребява с публични средства, заключи Таушанова.

За неправомерното разходване на парите са уведомени финансовото министерство, Агенцията за държавна финансова инспекция, МВР и прокуратурата, а областният управител осъди кмета на общината, заради отказ да предостави пълното досие на обекта, в което се съдържат всички оригинални документи за него, включително и разходооправдателните. Проверка на АДФИ е установила редица нарушения на Закона за обществените поръчки и Правилника за дейността на МКВПМС, за които е сезирана прокуратурата и по случая се води разследване, заявяват от администрацията на областния управител.

hard admin

*

Top